Zonnepanelen op appartement als mede-eigenaar - Original Immo
Zonnepanelen op appartement als mede-eigenaar

Door de enorme verhoging van de energiekosten in 2022 hebt u mogelijk al overwogen om zonnepanelen te plaatsen op het dak van uw appartement. Sinds 1 januari 2022 is dit in Vlaanderen gemakkelijker geworden.

Maar hoe krijgt u dit concreet voor elkaar en waar moet u op letten?

Voor u zonnepanelen plaatst

In de basisakte van het gebouw staat concreet vermeld welke delen gemeenschappelijk zijn. In de meeste gevallen behoren de dakbedekking en het dak zelf tot de gemeenschappelijke delen van een appartement.

Als dit het geval is, dan kan u best vragen aan de syndicus om het installeren van zonnepanelen op het dak van het appartement op de agenda te zetten van de volgende algemene vergadering van de VME (vereniging van mede-eigenaars). Deze beslist of de zonnepanelen al dan niet geplaatst mogen worden.

Er is voor deze plaatsing wel degelijk een voorafgaande beslissing nodig van de VME. Dit komt omdat de notificatieprocedure voor mede-eigenaars en erkende nutsoperatoren, conform de wet op mede-eigendom, niet van toepassing is voor zonnepanelen. Het is dus niet mogelijk om zomaar zonnepanelen op een appartement te laten plaatsen.

De beslissing van de VME kan in principe genomen worden met een tweederdemeerderheid van de stemmen van vertegenwoordigde en aanwezige eigenaars. Het is mogelijk dat de VME een voorwaarde koppelt aan de goedkeuring van het voorstel. Bijvoorbeeld een huurvergoeding voor het gebruiken van het dak of een verdeling van de oppervlakte van het dak.

Momenteel, in 2022, ligt er een resolutie in de Kamer om op termijn de vereiste tweederdemeerderheid te veranderen naar een gewone meerderheid (50% + 1) en de voorwaardekoppeling aan te passen.

Zonnepanelen op appartement en energiedelen in Vlaanderen

Het gemeenschappelijk plaatsen van zonnepanelen op een appartementsgebouw is sinds 1 januari 2022 eenvoudiger geworden in Vlaanderen. Dit komt omdat het energiedelen vanaf dan mogelijk is geworden. Alle deelnemers (merk op: niet altijd alle mede-eigenaars) delen dan de opgewekte energie in één gebouw.

De gemakkelijkste manier om dit te organiseren is dat de volledige VME zich aansluit bij een energiedeelsysteem. De syndicus kan dan aangeduid worden als aanspreekpunt en beheerder. Vooraf wordt bepaald welk percentage van de opgewekte stroom elke individuele deelnemer krijgt en wat naar de gemeenschappelijke delen gaat.

Alle deelnemers moeten een digitale meter hebben die op kwartierbasis wordt uitgelezen. Hiernaast houden ze ook hun eigen aansluiting en meter. En bijgevolg ook hun eigen contract met zijn/haar energieleverancier. Voorlopig, in 2022, zijn alle deelnemers verplicht om bij dezelfde energieleverancier een contract te sluiten. Hier komt vanaf 2023 verandering in, elke persoon kan dan een eigen energieleverancier kiezen. Meer info over energiedelen vindt u op de website van de overheid.

Hoe bespaart u bij energiedelen?

Sluit de volledige VME aan bij een energiedeelsysteem. De syndicus kan u aanduiden als beheerder en aanspreekpunt. Zorg ervoor dat alle gemaakte afspraken duidelijk op papier staan.

Heeft u vragen over het plaatsen van zonnepanelen op uw gemeenschappelijk appartementsgebouw? Neem gerust contact op.

Het Original Immo Beheersteam helpt u graag verder.