Zonnepanelen en energiedelen in mede-eigendom: stappenplan - Original Immo
Zonnepanelen en energiedelen in mede-eigendom: stappenplan

Stap 1 – Mede-eigenaars wensen zonnepanelen te plaatsen – Bespreking van de vraag op de Algemene Vergadering

 • Individuele ten opzichte van een gemeenschappelijke aanpak (met of zonder optie energiedelen).
 • Voorstel tot oprichting van een werkgroep / opdracht aan Raad van Mede-eigendom om alle relevante info  te verzamelen met het oog op de latere bespreking en besluitvorming.
 • De aanstelling studiebureau voor analyse van de technische mogelijkheden is meer dan een must.

 

Stap 2 – Onderzoek werkgroep / Raad van Mede-eigendom

 • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie.
  • Analyse situatie van het gebouw (o.m. beschikbare dakoppervlakte / is het dak geschikt voor zonnepanelen / aanwezigheid van kokers om leidingen van het dak tot bij de tellers te krijgen / verbruik (jaarverbruik –  piek/dal),…).
 • Met de Zonnekaart Vlaanderen [ https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/groene-energie/zonnekaart-is-uw-dak-geschikt-voor-zonneboiler-of-zonnepanelen ] kan je te weten komen hoe het dak scoort voor zonne-energie.
 • Berekening van het aantal zonnepanelen en het mogelijke rendement. Laat een simulatie opmaken.
 • Analyse markt (elektriciteit + zonnepanelen / opvragen offertes /…).
 • Mogelijks onderzoek naar bijv. alternatieve oplossingen i.p.v. de conventionele PV-panelen
 • Analyse van de mogelijkheden/ rentabiliteit van energiedelen (zie hoofdstuk 5)
 • Analyse van de mogelijke scenario’s  + uitwerken van de interessantste scenario’s voor het gebouw
 • Bijvoorbeeld:
 • 1/  Aantal zonnepanelen in functie van het verbruik van de gemeenschappelijke delen / Overschot injectie op het net tegen vergoeding
 • 2/ Maximaal aantal zonnepanelen (financiering door VME) / Voor verbruik gemeenschappelijke delen en overproductie verdelen via energiedelen
 • 3/  Geen gemeenschappelijk initiatief, maar de beschikbare dakoppervlakte toegewezen aan de privatieven met de vrije keuze om op eigen initiatief zonnepanelen te plaatsen.
 • 4/ Combinatie van zonnepanelen voor het gemeenschappelijk verbruik en de plaatsing van zonnepanelen voor elk appartement (met elk z’n eigen omvormer), waarbij er voor elk appartement een zonnepanelen-installatie voorzien wordt.

 

Stap 3 – Voorbereiding van (bijzondere) algemene vergadering 

 • Opmaak van een duidelijke werknota op basis van de analyse en conclusies van de werkgroep / Raad van Mede-eigendom.
 • Opmaak van de mogelijkheden op het vlak van energiedelen
 • Analyse van de financierings- en subsidiemogelijkheden.

 

Stap 4 – Organisatie (bijzondere) algemene vergadering

 • Bespreking en beslissing van de conclusies van de werkgroep / Raad van Mede-eigendom.
 • Gemeenschappelijk initiatief – individueel initiatief – geen initiatief.
 • Optie met of zonder energiedelen.
 • Bespreking en beslissing financiering.

Desgevallend kan het wenselijk/noodzakelijk zijn om het besprekings- en goedkeuringsproces  over verschillende vergaderingen te spreiden.

Stap 5 – Uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering

 

Enkele aandachtspunten

 • De technische uitwerking van het dossier in niet altijd een sinecure. Het is belangrijk om vroeg in het proces te beslissen om al dan niet een technisch deskundige of studiebureau aan te stellen.

 

 • Het  is belangrijk om naast de staat van het dak (o.a. al dan niet aanwezigheid van asbest) ook de staat van de elektrische installaties te controleren. Het zou spijtig zijn mocht bij de plaatsing van de zonnepanelen blijken dat er eerst nog andere werken aan het dak of een upgrade van de elektrische installatie nodig zijn.

 

 • Het is belangrijk om de mede-eigenaars zo goed mogelijk te informeren ter voorbereiding van de algemene vergadering. Een duidelijk weergave van de analyse en de conclusies over de mogelijk opties is een must. Het voorafgaandelijk aan de vergadering goed en duidelijk informeren van de mede-eigenaars kan de bespreking op de algemene vergadering alleen maar ten goede komen.

 

 • In een sterk evoluerende materie is het blijven zoeken naar dé ideale oplossing in vele gevallen een utopie. Het is belangrijk om op een gegeven moment tot een besluit te komen, zo niet zal er niets gebeuren.

Bron CIBsyndic : 29 september 2023