Zonnepanelen en energiedelen in mede-eigendom: financiering en premies - Original Immo
Zonnepanelen en energiedelen in mede-eigendom: financiering en premies

MijnVerbouwlening 

  • Om de MijnVerbouwlening te kunnen aanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen moet het gebouw:
  • in het Vlaamse Gewest gelegen zijn
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte(open definitie) is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
  • De zonnepanelen moeten voldoen aan de voorwaarden van de Premie voor zonnepanelen van Fluvius
  • Een VME kan beroep doen op MijnVerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.
  • De VME is verplicht een kredietverzekering afsluiten om een MijnVerbouwLening te kunnen bekomen.
  • De MijnVerbouwLening kan via het online aanvraagplatform of  via een Energiehuis aangevraagd worden.

 

  • Het plaatsen van zonnepanelen valt niet onder de MijnVerbouwpremie. De premie voor zonnepanelen dient bij Fluvius te worden aangevraagd. De premie komt toe aan de vereniging van mede-eigenaars als de zonnepaneel installatie als gemeenschappelijke installatie wordt geplaatst.

 

Om van de premie te kunnen genieten, moet aan enkele voorwaarden voldaan worden. Overzicht van de voorwaarden ‘informatieblad premie zonnepanelen Fluvius.

 

Bron: CIBsyndic : 29 september 2023