Zonnepanelen en energiedelen in mede-eigendom: andere aandachtspunten - Original Immo
Zonnepanelen en energiedelen in mede-eigendom: andere aandachtspunten

Enkele aandachtpunten

 • Datum indienstname ligt na 1/1/2023.
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres.
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA.
 • Doe beroep op een installateur die een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) beschikt.
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • Premie is éénmalig.

Stappenplan

 • Stap 1: Een installateur plaatst jouw zonnepanelen.
 • Stap 2: Laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst. De keuringsdatum is de officiële datum van indienstname en bepaalt de hoogte van je premiebedrag.
 • Stap 3: Meld je zonnepanelen aan bij Fluvius. Dit is de eerste stap in je premieaanvraag.
 • Stap 4: Als de aanmelding verwerkt is, ontvang je hiervan een bevestiging. Door drukte kan dit enkele maanden duren. Geen zorgen: de keuringsdatum bepaalt je premiebedrag.
 • Stap 5: Heb je nog geen digitale meter, dan zal Fluvius je contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Zodra de digitale meter aanwezig is, je aanmelding verwerkt is en je aan de andere voorwaarden voor de premie zonnepanelen voldoet, kan je een premieaanvraag vervolledigen. Hou daarbij je G-nummer bij de hand.

Vergunningsplichtig of niet?

Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningsplichtig  Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Voor het Vlaamse grondgebied bestaan er algemene voorwaarden. De gemeente kan wel bijkomende voorwaarden opleggen.

Informeer dus best altijd bij de gemeente. Is niet voldaan aan de vrijstellingsvoorwaarden, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht.

AREI-keuring van uw zonnepanelen

Na de installatie heeft de syndicus de taak om een AREI-keuring (AREI = Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) te laten uitvoeren.  Met deze keuring wordt onderzocht of het veilig is om de zonnepanelen op te starten.

 • Het AREI-keuringsverslag wordt opgesteld door een erkende keurder. De keurder bezorgt u een AREI-keuringsverslag.
 • Als alles in orde is, mogen daarna de zonnepanelen worden opgestart. De keurder bezorgt u een AREI-keuringsverslag.
 • Een kopie van het AREI-keuringsverslag moet aan de netbeheerder bezorgd worden. Een beslissing van de keurder is niet voldoende, het volledige verslag moet bezorgd worden.

Als het keuringsverslag niet volledig is, zal de netbeheerder het keuringsverslag niet aanvaarden. De installatie moet worden aangepast en er moet een nieuwe keuring gebeuren. Deze keuring is een onderdeel van de aansluitingsvoorwaarden, waaraan u moet voldoen om uw zonnepanelen correct en veilig op het net aan te sluiten.

Zonnepanelen aanmelden bij de netbeheerder

Na de installatie heeft de syndicus de taak om de zonnepanelen bij de netbeheerder aan te melden.

In Vlaanderen is Fluvius de verantwoordelijke netbeheerder. De netbeheerder is niet hetzelfde als een energieleverancier.

 • Bij Fluvius ben je verplicht om de zonnepanelen aan te melden binnen de 30 dagen na de AREI-keuring.  Wacht je langer, dan riskeer je administratieve kosten.
 • Volgende gegevens/documenten heb je nodig om de zonnepanelen installatie aan te melden:
 • De EAN-code van je bestaande elektriciteitsaansluiting (18 cijfers, beginnend met 54 en terug te vinden op de factuur van je energieleverancier. Meer over de EAN-code)
 • Een kopie (scan) van het volledig ingevulde, duidelijk leesbare en positieve keuringsattest, opgesteld door een erkende keuringsinstantie. Dit verslag bevat volgende gegevens:
 • keuringsdatum van je installatie
 • verklaring dat de installatie voldoet aan het AREI en in dienst genomen mag worden
 • aantal omvormers en maximaal AC-vermogen per omvormer (kVA)
 • gegevens van de installateur (btw-nummer, naam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Een kopie (scan) van het eendraadschema van de installatie.

Op het niet-aanmelden van de installatie staan boetes. Wie zijn installatie niet aanmeldt en betrapt wordt, riskeert een boete van 150 tot 20.000 euro. Dat hoogste bedrag geldt voor grote industriële spelers.

Bron: CIBsyndic : 29 september 2023