Wist u dat er een nieuw logiesdecreet is sinds 1 april 2017? - Original Immo
Wist u dat er een nieuw logiesdecreet is sinds 1 april 2017?

Sinds 1 april 2017 is het nieuwe Vlaamse logiesdecreet in werking.

Dit decreet vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Veiligheid en kwaliteit blijven essentieel. Voor elk logies gelden dezelfde basisnormen in verband met (brand)veiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met meer specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet je ook verplicht aanmelden. Je kan logies bovendien vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen, al dan niet met een comfortclassificatie (sterren). De vergunningen en sterren volgens het vorige logiesdecreet blijven nog maximum drie jaar geldig.

Tevens werd de regelgeving die van toepassing is op toeristische verhuringen grondig herschreven. Zo moet elk logies voortaan beschikken over een brandveiligheidsattest; de verklaring op erewoord werd afgeschaft. Heel wat vastgoedprofessionals zullen met het nieuwe Logiesdecreet in aanraking komen. Toeristisch vastgoed vinden we immers niet alleen aan de Kust maar ook in Limburg en de Vlaamse kunststeden.

Elk toeristisch logies waar je mensen tegen betaling te slapen legt, moet voldoen aan dezelfde zeven basisnormen inzake brandveiligheid en kwaliteit. Het maakt niet uit of het om een professionele uitbating of bijverdienste gaat en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via tussenpersonen of een internetplatform.

Het logiesdecreet verdeelt het logiesaanbod in twee categorieën: kamergebonden logies en terreingebonden logies. Elk met een beperkt aantal algemene exploitatienormen. Voldoet jouw logies aan de voorwaarden van een van de twee categorieën, dan mag je het uitbaten als ‘logies’. Als uitbater kies je zelf welke categorie, in functie van de kenmerken van je logies.

Per beschermde benaming is een (vrijwillige) erkenning mogelijk. Je kan ook een erkenning vragen voor een ‘logies’, dus een verblijf waar je geen beschermde benaming gebruikt. Als je een erkenning aanvraagt, komt een logiesadviseur van Toerisme Vlaanderen langs voor een plaasbezoek en adviserend gesprek. Het erkenningsschild aan je muur en op je website, nieuwsbrief of drukwerk is een kwaliteitslabel dat vertrouwen wekt. De erkenning geeft ook toegang tot de logiessubsidies, het toegankelijkheidslabel …

Erkende hotels, B&B’s, vakantiewoningen, campings en vakantieparken kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Voldoen ze aan de bijkomende uitbatingsvoorwaarden van een specifieke benaming, dan krijgen ze sowieso 1 ster. Voor de volgende sterren zijn er dan bijkomende comfortvereisten. Voor logies zonder beschermde benaming en voor hostels en camperterreinen is er dus geen comfortclassificatie. Een uitbater kan zijn ook logies met meer dan 1 benaming kan laten erkennen als het voldoet aan de overeenkomstige normen.

 

Bron en verdere uitleg:

http://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet