Wat behelst het technisch beheer van een syndicus? - Original Immo
Wat behelst het technisch beheer van een syndicus?

Wat zijn de doelstellingen inzake technisch beheer?

  • Het herstellen van occasionele defecten
  • Het in stand houden van het gemeenschappelijk patrimonium
  • Het bedrijfsklaar houden van de technische installaties
  • Het in de tijd verbeteren van het gebouw en/of zijn installaties
  • Renoveren, aanpassen aan nieuwe technieken en terug in goede staat en werking brengen van het gebouw.

 

Wat bij defecten aan gemeenschappelijke delen?

Bij defecten aan installaties in de gemeenschappelijke delen dient steeds de syndicus op de hoogte gebracht te worden.

Het Original Immo beheersteam zal instaan voor de verdere afhandeling van het probleem.

 

Mag ik zelf een leverancier aanspreken?

Neen, dit mag niet. Het best kan u dat meedelen via email of telefoon samen met een korte beschrijving van het defect en de juiste ligging ervan. Uw syndicus zal dan het nodige doen om de leverancier te contacteren en zo spoedig mogelijk het defect te verhelpen.

Uitzondering: lift!

Vermits elke lift een onderhoudscontract heeft, kan u best via de telefoondrukknop in de lift de liftmaatschappij verwittigen. Vergeet niet van een duidelijke omschrijving te geven van de panne. U kan dit eveneens doen via het noodnummer dat in de lift vermeld staat.

 

Wat bij defecten aan privatieve delen?

Bij defecten aan privatieve delen dient de individuele mede-eigenaar zelf in te staan voor de verhelping ervan.

Moeten de mede-eigenaars de prijsoffertes beantwoorden?

Neen. De prijsoffertes worden op een AV toegelicht aan de mede-eigenaars. De algemene vergadering zal alsdan beslissen aan wie de uitvoering van de werken wordt toegekend.

 

Hoeveel prijsoffertes vraagt de syndicus aan?

Bij hoogdringende werken wordt de opdracht gegeven aan een leverancier waarvan het Original Immo beheersteam weet dat de herstelling optimaal zal uitgevoerd worden.

Voor werken die dienen beslist te worden op een AV zal er een offerte aangevraagd worden voor kleine werken en meerdere offertes voor werken waarvan het bedrag werd overeengekomen op de AV m.b.t. de mededinging.

 

Hoe gebeurt de opvolging van de werken?

Al naargelang de omvang van de werken zullen deze opgevolgd worden door de syndicus, een architect of andere deskundige ter zake.

 

Wat met de vervanging van de lampen en kleine herstellingen?

Vervangen van lampen en uitvoeren van kleine herstellingen valt onder de bevoegdheid van het Original Immo beheersteam danwel zij ze te ingrijpend en worden deze besproken en beslist op de algemene vergadering.

Het Original Immo beheersteam pleit ervoor om de vervanging van lampen en het uitvoeren van kleine herstellingen in eigen regie van de residentie (lees mede-eigenaar) te laten uitvoeren. Dit voornamelijk om kostenbesparend te werken.

 

Stel uw verdere vragen gerust aan het Original Immo beheersteam.

welkom@originalimmo.be