Wat behelst het financieel beheer van een syndicus? - Original Immo
Wat behelst het financieel beheer van een syndicus?

Wat zijn aandelen/quotiteiten?

Een aandeel of quotiteit is één deel in het geheel van de onverdeelde gemeenschap van een gebouw.

De aandelen of quotiteiten worden per kavel toegekend in de basisakte van het gebouw.

 

Wat is het werkkapitaal?

Onder « werkkapitaal » wordt verstaan de som van de voorschotten die zijn betaald door de mede-eigenaars als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen, de beheerskosten en de uitgaven voor de huisbewaarder.

 

Wat is een startkapitaal?

Dit is de geldsom die door een mede-eigenar éénmalig wordt overgemaakt om het werkkapitaal samen te stellen. Dit bedrag wordt afgeleid uit de begroting in verhouding tot zijn aandelen in de gemeenschap.

 

Wat zijn voorschotten/maandelijkse provisies?

Dit zijn de gelden die door een mede-eigenaar periodiek worden gestort om het werkkapitaal in stand te houden.

De voorschotten worden ter gelegenheid van de jaarafrekening in mindering gebracht.

 

Wat is een jaarafrekening?

Een jaarafrekening is een opgave en verdeling van de werkelijke uitbating-, verbruik-, en investeringskosten, binnen een volledig boekjaar.

Elke jaarafrekening voorziet een batig of schuldig saldo welke na goedkeuring AV wordt vrijgegeven of wordt opgeeist.

 

Wat is een boekjaar?

Is een periode van 12 maanden, waarna een jaarafrekening wordt opgemaakt. Dit boekjaar valt daarom niet samen met een kalenderjaar, maar kan omwille van planmatige of andere redenen binnen een beheerkantoor, op de 1ste van elke maand beginnen.

 

Wat is een verdeelsleutel?

In een gebouw worden de kosten verdeeld volgens verdeelsleutels die bepaald worden in de basisakte of toegekend worden ingevolge een beslissing van de algemene vergadering.

 

Wat is het reservekapitaal?

Onder « reservekapitaal » wordt verstaan de som van de periodiek ingebrachte bedragen die zijn bestemd voor het dekken van niet-periodieke uitgaven, zoals de uitgaven voor de vernieuwing van het verwarmingssysteem, de herstelling of de vernieuwing van een lift, of het leggen van een nieuwe dakbedekking. Het reservekapitaal blijft bovendien eigendom van de vereniging van mede-eigenaars.

 

 

Stel uw verdere vragen gerust aan het Original Immo beheersteam.

welkom@originalimmo.be