Volmacht


  Ik ondergetekende:

   


   

  geef alhier volmacht aan:

   

   

  om mijn aandeel in het gebouw:

   

   

  te vertegenwoordigen voor de Algemene Vergadering die zal doorgaan op plaats en uur in de uitnodiging aangegeven en - in geval deze zou verdaagd worden - in de volgende vergadering met zelfde agenda mijn vertegenwoordiging te verzekeren.

   

  Deze volmacht is 'algemeen' en geldt voor alle agendapunten, besprekingen en stemronden en ik heb zelf mijn volmachtdrager specifieke instructies gegeven over bepaalde agendapunten en stemronden wanneer nodig.

   

  Door het doorsturen van deze volmacht aan uw syndicus geeft u goed voor volmacht en digitale handtekening.
  U ontvangt zelf ook een kopie van de volmacht per mail.

   

  Elke persoon die rechtsbekwaam is kan optreden als volmachthouder van de mede-eigenaars, dit met uitzondering van de syndicus. Een volmachthouder mag 3 volmachten aanvaarden. Indien dit er meer zijn dan 3, dan mag dit de 10% van het totaal aantal aandelen niet overschrijden.