VME krijgt statuut van bevoorrecht schuldeiser - Original Immo
VME krijgt statuut van bevoorrecht schuldeiser

Op donderdag 7 juni werd in de plenaire vergadering de hervorming van de Wet op de Mede-eigendom aangenomen. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2019. De tekst kreeg onlangs nog een belangrijk extra amendement.

De VME krijgt namelijk het statuut van bevoorrecht schuldeiser. Daardoor schuift de VME met een wanbetalende mede-eigenaar vooruit in de “pikorde” van schuldeisers. Als het er op aan komt, geniet de VME dus als één van de bevoorrechte schuldeisers het voorrecht op de (opbrengsten uit) de kavel voor het aan de VME verschuldigde bedrag (beperkt tot de bijdragen van twee boekjaren).

 

Het Original Immo Beheersteam