UBO-registratieplicht niet van toepassing op de VME - Original Immo
UBO-registratieplicht niet van toepassing op de VME

Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) op te richten. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Zo hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen in de strijd tegen witwaspraktijken en fiscale fraude. Alle vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om tegen uiterlijk 31 maart 2019 informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken. Via verschillende eigenaars kregen we de vraag of de verenigingen van mede-eigenaars ook onderworpen zijn aan de UBO- registratieplicht.

Dit is niet nodig.

Bron: CIB Vlaanderen

 

Het Original Immo Beheersteam