Stad Antwerpen is op zoek  naar renovatiecoaches voor appartementsgebouwen - Original Immo
Stad Antwerpen is op zoek  naar renovatiecoaches voor appartementsgebouwen

De stad Antwerpen heeft momenteel een Europese aanbesteding lopen om 7 coaches te vinden voor renovatiebegeleiding van VME’s en syndici van appartementsgebouwen met 6 tot 20 wooneenheden. De stad heeft ons gevraagd om deze aanbesteding onder de aandacht te brengen bij de syndici. Ten eerste omdat ze hiermee al een heads up krijgen van het initiatief. Daarnaast hoopt men zo personen uit het bredere netwerk te kunnen aantrekken voor de functie van renovatiecoach. 

Masterplan BENOvatie uitwerken

De stad wil mede-eigenaars van middelgrote appartementsgebouwen coachen naar ambitieuze renovaties. De renovatiecoach van de stad zal de vereniging van mede-eigenaars en syndicus ondersteunen om met een extern studiebureau een Masterplan BENOvatie uit te werken. Dit masterplan bestaat uit een conditiestaat van het gebouw en een duurzaam meerjarenplan, aangepast aan de specifieke noden van het gebouw. Het doel van dit masterplan is de verbetering van de energieprestatie van een gebouw mét oog voor een veiligere, gezondere en comfortabelere leefomgeving. Bestaande gebouwen zullen na de renovatie veel beter scoren wat hun energieprestatie betreft.

Meer info over de masterplanaanpak van de stad Antwerpen is beschikbaar via https://antwerpenvoorklimaat.be/premies-subsidies/energiehuis-premie-masterplan-ben-ovatie. Vanaf begin 2023 lanceert de Vlaamse Overheid een masterplanpremie voor de opmaak van een masterplan zoals hierboven beschreven. Appartementsgebouwen vanaf 15 wooneenheden komen hiervoor in aanmerking. De tegemoetkoming bedraagt tot 60% van de kostprijs van de studie met een maximum van 12.000 euro inclusief BTW. Van zodra dit Vlaams aanbod voor de uitvoering van de masterplanstudie beschikbaar is, kunnen ook de VME’s die bij de stad Antwerpen in begeleiding zijn een beroep doen op de pool van studiebureaus van de Vlaamse Overheid en de premie van 60% voor de opmaak van het masterplan bij Vlaanderen aanvragen.

Wat houdt de renovatiecoaching in?

De renovatiecoaching omvat minimaal de volgende prestaties:

1. Intake: De VME en de syndicus informeren over de mogelijke opmaak van een renovatiemasterplan via infosessies en Algemene Vergaderingen.

2. Voorbereiding masterplanstudie: de VME die kiest voor de opmaak van een masterplan bijstaan bij de opmaak van een aanvraagdossier (data-inventarisatie in samenwerking met syndicus, bevraging van de eigenaars, bijwonen van vergaderingen, gebreken en noden in kaart brengen, contouren en wensen voor renovatie vaststellen,…).

3. Masterplanstudie:

a) kwaliteitsbewaking van de gewenste resultaten van de masterplanstudie en VME en syndicus bijstaan met vraag en antwoord.

b) de opgeleverde analyse van de conditiestaat nakijken en bespreken met het projectteam.

c) de opgeleverde renovatiescenario’s nakijken en bespreken met het projectteam ter voorbereiding van de presentatie op de Algemene Vergadering van de VME.

4. De opmaak van een financieringsvoorstel op basis van de verschillende financieringsmogelijkheden, de juiste kostenverdeling binnen het appartementsgebouw en rekening houdend met de financiële draagkracht van de eigenaars.

5. Financiële coaching van de eigenaars met focus op zelfredzaamheid, maar met individuele financiële coaching voor eigenaars die hier nood aan hebben.

6. De VME overtuigen te opteren voor een zo vergaand mogelijke renovatie.

Vacature voor renovatiecoaches

Studiebureaus die een masterplan Benovatie opmaken voor een gebouw, of syndicus zijn van een gebouw kunnen niet de renovatiecoaching van dat gebouw op zich nemen, omdat de neutrale positie ‘renovatiecoach’ daardoor in het gedrang komt.

Stad Antwerpen is daarom op zoek naar renovatiecoaches. Bekijk hier de vacatureoproep.

Bron: CIBsyndic: 1 juni 2023