Renovatieverplichting binnen een VME sinds 1 januari 2023 - Original Immo
Renovatieverplichting binnen een VME sinds 1 januari 2023

Toelichting bij de renovatieverplichting binnen een VME die van kracht is sinds 1 januari 2023

Wat als je een appartement koopt dat gerenoveerd moet worden?

Koop je een appartement aan met een EPC-label E of F? Dan zal voor de renovatie mogelijks een aspect van de gemene delen moeten worden aangepakt, vb.: de dakisolatie of de collectieve verwarming. Je zal dit punt bijgevolg moeten voorleggen aan de Algemene Vergadering van de VME.

Aangezien deze renovatie een wettelijke verplichting betreft, moet evenwel slechts een gewone meerderheid van 50% + 1 behaald worden op deze Algemene Vergadering om de werken goed te keuren en vervolgens te laten uitvoeren.

Wordt er geen meerderheid bekomen? Dan kan je je tot de Vrederechter wenden om deze weigering eventueel te laten overrulen.