Registratierechten – BELANGRIJK BERICHT - Original Immo
Registratierechten – BELANGRIJK BERICHT

Allicht hebben jullie afgelopen dagen ook kennis genomen van de grote wijziging die aangekondigd is mbt registratierechten bij aankoop woning.

 

Uiteraard heeft ‘het grote publiek’ vooral onthouden dat het goedkoper wordt, en zullen we dus heel snel worden overspoeld met vragen

Dat terwijl de wet er nog niet is, laat staan details over inwerkingtreding

 

Hoe goed ook bedoeld, de regeling is verwarrend… minister Tommelein zegt dat hij ‘één tarief’ wou, maar in werkelijkheid worden het er 3…

Het ‘klein beschrijf’ zal niet meer afhangen van het KI, maar van de prijs (het wordt nu ‘bescheiden woning’)

 

Kort gesteld:

 

1/ bij aankoop gezinswoning tot 200.000€ (in kernsteden en Vlaamse Rand: 220.000 €): 7% RR, maar daarboven ‘korting’ van 5.600 € (dus geen RR op de eerste 80.000 €)

Indien grondige renovatie binnen de 5 jaar: 6% RR, plus extra ‘korting’ voor bescheiden woning in de vorm van ‘vrijstelling van 4.800 €’ (maar dit me nog niet duidelijk…)

2/ bij aankoop gezinswoning boven 200.000 € (in kernsteden en Vlaamse Rand: 220.000 €): 7% RR, geen korting.

Indien grondige renovatie binnen de 5 jaar: 6% RR

3/ bij aankoop woning die geen gezinswoning is, of ander vastgoed: 10%

 

Regeling voor gronden? Alsnog onbekend

 

De ‘korting’ voor grondige renovatie zou dus blijkbaar al bij akte kunnen bekomen worden, en moet terugbetaald worden indien de werken niet tijdig zijn uitgevoerd

Abattement ? Onbekend

Meeneembaarheid is behouden; deze blijft op 12.500 € en dit bedrag zal worden geïndexeerd

 

Dus

  1. Wie heeft er baat bij om nog vóór de nieuwe regeling te kopen?

Zij die een woning onder ‘klein beschrijf’ kopen die meer kost dan 200.000 € (220.000 € voor Antwerpen !) (op basis KI) – voorbeelden 2 en 3 hieronder

  1. Voor wie verandert er niets?

Zij die niet de enige gezinswoning kopen (dus beleggers, tweede woonst, …)

  1. Wie heeft er baat bij om de nieuwe regeling af te wachten?
    1. Zijn die wél voor minder dan 200.000 € (220.000 € voor Antwerpen !) kopen en ‘klein beschrijf’ zouden genieten op basis van KI – voorbeeld 1 hieronder
    2. Zij die kopen voor meer dan 200.000 € (220.000 € voor Antwerpen !) en geen ‘klein beschrijf’ zouden genieten op basis van KI – voorbeelden 5 en 6 hieronder
    3. Zij die kopen voor minder dan 200.000 € (220.000 € voor Antwerpen !) en geen ‘klein beschrijf’ zouden genieten op basis van KI – voorbeeld 4 hieronder

 

Het betreurenswaardige is dat dit niet eerder is gecommuniceerd naar de basis, en mogelijk zelfs niet is afgetoetst met experts.

Het is een politieke beslissing. De ‘details’ moeten dus nog volgen….

Ondertussen is het onduidelijkheid alom wanneer de maatregel in werking zou treden

 

Enkele voorbeelden van het verschil:

1/ aankoop gezinswoning 190.000 € die nu ook valt onder klein beschrijf, en abattement

Huidig: koper betaalt 7.750 €

Nieuw: koper betaalt 7.700 € indien geen renovaties / mits renovaties 5.800 € (aan 6%) minus vrijstelling (nog te bekijken)

 

2/ aankoop gezinswoning 220.000 € die nu ook valt onder klein beschrijf, en abattement

Huidig: koper betaalt 9.250€

Nieuw: koper betaalt 15.400 € indien geen renovaties / mits renovaties 13.200 € (aan 6%)

 

3/ aankoop gezinswoning 300.000 € die nu ook valt onder klein beschrijf, en abattement

Huidig: koper betaalt 13.250€

Nieuw: koper betaalt 21.000 € indien geen renovaties / mits renovaties 18.000 € (aan 6%)

 

4/ aankoop gezinswoning 190.000 € die nu NIET valt onder klein beschrijf, en abattement

Huidig: koper betaalt 16.500 €

Nieuw: koper betaalt 7.700 € indien geen renovaties / mits renovaties 5.800 € (aan 6%) minus vrijstelling (nog te bekijken)

 

5/ aankoop gezinswoning 220.000 € die nu NIET valt onder klein beschrijf, en abattement

Huidig: koper betaalt 19.500€

Nieuw: koper betaalt 15.400 € indien geen renovaties / mits renovaties 13.200 € (aan 6%)

 

6/ aankoop gezinswoning 300.000 € die nu NIET valt onder klein beschrijf, en abattement

Huidig: koper betaalt 27.500 €

Nieuw: koper betaalt 21.000 € indien geen renovaties / mits renovaties 18.000 € (aan 6%)

 

7/ aankoop gezinswoning 400.000 € met abattement

Huidig: koper betaalt 37.500 €

Nieuw: koper betaalt 28.000 € indien geen renovaties / mits renovaties 24.000 € (aan 6%)

 

Let wel, mocht het abattement behouden blijven in zijn huidige vorm (nog onbekend), dan scheelt het weer een stuk…

 

Bron: de tijd en redactie

 

Het Original Beheersteam