Rechtspersoonlijkheid VME’s is primordiaal - Original Immo
Rechtspersoonlijkheid VME’s is primordiaal
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers ligt momenteel een wetsvoorstel voor dat VME’s de hoedanigheid van consument wil verlenen. Een betere bescherming van VME’s is absoluut wenselijk, maar het wetsvoorstel bewandelt daarvoor het verkeerde pad. Het stelt immers de rechtspersoonlijkheid van VME’s in vraag. Die is cruciaal voor de ordentelijke werking van appartementsgebouwen. De CIB studiedienst heeft het wetsvoorstel geanalyseerd en de professionele syndici bevraagd. De bevindingen zijn unaniem: ondanks het nobele doel is het effect van het wetsvoorstel contraproductief in de praktijk. Het zou de werking en de transparantie binnen VME’s totaal ondergraven. Daarom hebben we een klaar en duidelijk advies uitgebracht aan de bevoegde parlementsleden: dit wetsvoorstel moet verworpen worden. Je kan het volledige advies hier doorlezen.

Bron: CIB nieuws 2 maart