Problemen met aangiftesysteem bewakingcamera’s: CIB kaart problematiek aan - Original Immo
Problemen met aangiftesysteem bewakingcamera’s: CIB kaart problematiek aan

Vandaag de dag vinden we in de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen meer en meer camera’s terug. Met het gebruik van bewakingscamera’s gaan verschillende verplichtingen gepaard, waaronder o.m. de aangifte van een bewakingscamera en de jaarlijkse validatie van de aangifte. In het kader van de GDPR werd er in 2018 een nieuwe aangiftesysteem ontwikkeld. Verschillende leden contacteerden ons met de mededeling dat het geen sinecure is om de camerabewaking via het voorziene aangiftesysteem (www.aangiftecamera.be) aan te geven dan wel jaarlijks te kunnen hervalideren.

Aansprakelijkheid syndicus in gevaar

Of het is niet mogelijk om op het systeem in te loggen of het systeem loopt vast waardoor de aangifte niet kan gebeuren. De problemen met het aangiftesysteem voor bewakingscamera’s brengt met zich mee dat de syndicus niet tijdig de nodige aangifte of jaarlijkse validering van de bewakingscamera’s kan uitvoeren.

Dat kan de aansprakelijkheid van de syndicus in het gevaar brengen. Daarnaast lopen de syndici en de mede-eigenaars ook nog eens het risico op sancties bij niet-naleving van de verplichting.

Omwille van de aanhoudende signalen heeft CIB Vlaanderen aan de FOD Binnenlandse Zaken een schrijven gericht om deze problematiek aan te kaarten. Wordt vervolgd.

 

Bron: CIBsyndic – nieuws: 29 juni 2023