Overheid laat bewoners van appartementsgebouw met collectieve stookinstallatie in de kou staan - Original Immo
Overheid laat bewoners van appartementsgebouw met collectieve stookinstallatie in de kou staan

Gisteren werd het KB rond het befaamde derde Energieakkoord in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Opvallende passage daarin: “Het verlaagd BTW-tarief is enkel van toepassing op de zogenaamde residentiële of niet-professionele contracten in het kader waarvan de natuurlijke persoon een afnemer is die zijn aardgas in principe voor huishoudelijk verbruik aankoopt”. Professionele contracten, waar de VME-contracten voor collectieve installaties tot behoren, vallen uit de boot. Wat we hadden gevreesd en helaas voor een stuk verwacht, is dus ook waarheid geworden.

Die vaststelling is wraakroepend: vanuit CIB Vlaanderen en talloze syndicuskantoren wordt de kwestie van collectief verwarmde appartementen al weken- en maandenlang politiek aangekaart. Van de bevoegde kabinetten en ministers (van Energie, Financiën & de premier) hebben we geen antwoord mogen ontvangen op de talrijke mails, brieven, … Dat getuigt allerminst van veel respect voor de meer dan twee miljoen Belgen die wonen in een appartement, niet zelden collectief verwarmd, en de syndici die instaan voor het beheer van de gebouwen.

Opgevraagde provisies bijstellen 

Nochtans gaan appartementsbewoners vandaag zwaar gebukt onder de hoge energiekosten. Van talloze syndici krijgen we het signaal dat zij de opgevraagde provisies sterk naar boven moeten bijstellen. De syndici zien zich gedwongen om nieuwe opvragingen te doen om de energiefactuur binnen het gebouw te kunnen financieren.

Het is spijtig dat de regering niet in overleg wilde treden om tot een oplossing te komen voor de vele ‘particuliere’ mede-eigenaars in appartementsgebouwen met een collectieve stookinstallatie. De toelichting bij het KB zegt dat ‘professionele afnemers doorgaans betere contractuele voorwaarden verkrijgen dan huishoudelijke afnemers’ omwille van een betere onderhandelingspositie als aankoper van grote volumes. Dat overtuigt allerminst waarom er geen oplossing kan gezocht worden voor de getroffen mede-eigenaars. De regering beroept zich verder op de degressiviteit van de accijnzen, waarvan de impact moeilijk in kaart te brengen is.

We stellen vandaag vast dat de regering geen inhoudelijk debat of overleg wilde organiseren over het lot van de bewoners van appartementsgebouwen met een collectieve stookinstallatie, ondanks alle inspanningen vanuit CIB en de syndicuskantoren.

 

Bron: CIB Vlaanderen