Missie

Missieverklaring

 

Het Original Immo Beheersteam zegt toe;

 

Naar u als klant: zal het Original Immo Beheersteam altijd helder en transparant communiceren en dit bij voorkeur binnen de dag (!) om zo voor zijn eigenaars & huurders zorgen besparend te werken. Wij hebben een neutraal en rationeel oordeel met de nodige juridische achtergrond en een krachtige onderhandeling om zo een duurzame vertrouwensband en langdurige samenwerking met onze klanten op te bouwen.

Naar onze medewerkers: willen wij hun begeleiden in het persoonlijk plan van aanpak en groei middels opleiding, duidelijke heldere afspraken en bedrijfsstructuren als richtlijnen, software, hardware, kantoren, teamprocessen.

Persoonlijke interesses worden gebundeld en groei gemotiveerd middels aanstelling in een van de teams van experts in een bepaald deelgebied.

Naar de sector helpen wij deze verder te professionaliseren, personaliseren maar toch ook te coördineren en te uniformiseren middels onze heldere standpunten verkondigd via het lidmaatschap van diverse organisaties als onder meer VLABEL (erkenning 005194131344), VEA (EP15587), CIB (352974) & BIV (507754) zodat dit ook een positieve weerslag heeft op het image van onze sector.

 

Kortom: we bieden ouderwetse betrouwbaarheid met moderne flexibiliteit en unieke kijk en praktijk op de markt en bovendien tegen een gunstig tarief.

 

Onze sleutelwoorden zijn: kwaliteit, flexibel, voorbeeldfunctie.