Ook renovatieplicht in residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2023 goedgekeurd - Original Immo
Ook renovatieplicht in residentiële gebouwen vanaf 1 januari 2023 goedgekeurd

Naar analogie met de reeds geldende renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, gaf de Vlaamse Regering begin juli groen licht voor wat de renovatieplicht in residentiële gebouwen betreft. Nieuwe eigenaars van woongebouwen zullen vanaf 1 januari 2023 (de datum van de notariële akte telt) verplicht worden om binnen de 5 jaar na notariële overdracht in volle eigendom de woning grondig energetisch te renoveren tot minimum  EPC-label  D.

Als vastgoedmakelaar zorgt dit ervoor dat je een bijkomende informatieplicht hebt. Wanneer een residentieel gebouw in volle eigendom notarieel overgedragen zal worden, moet je in de publiciteit vermelden dat er renovatieverplichtingen (kunnen) gelden. Dit moet eveneens in de onderhandse verkoopovereenkomst opgenomen worden.

De overheid voorziet diverse financiële ondersteuningsmechanismen om nieuwe eigenaars bij deze renovatieverplichting helpen. Zo is er het renteloze renovatiekrediet. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en deze binnen de 5 jaar na aankoop aanzienlijk verbetert kan aansluitend bij het hypothecair krediet ook een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om een eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.

Het toepassingsgebied van het renteloze renovatiekrediet wordt voor aankopen vanaf 1 januari 2023 uitgebreid. Het renteloze renovatiekrediet wordt omgevormd tot een rentesubsidie (korting op de marktrentevoet voor de volledige looptijd van de lening). Nieuwe eigenaars van niet-energiezuinige woningen die tot label D renoveren zullen ook in aanmerking komen en 20.000 euro kunnen lenen voor een eensgezinswoning en 10.000 euro voor een appartement. Hoe energiezuiniger er gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie zal zijn.

Volgende kortingen op de initieel toegekende rentevoeten worden gehanteerd (zie ook voorbeelden in het ontwerpbesluit):

– 3,5% als label A wordt beoogd;

– 3% als label B wordt beoogd;

– 2,5% als label C wordt beoogd;

– 2% als label D wordt beoogd.

Meer info over de renovatieplicht voor residentiële gebouwen vind je ook terug op deze pagina van het VEKA.

Bron: BIV Vlaanderen 24 augustus 2022