Corona: nieuwsbrief III: Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering - Original Immo
Corona: nieuwsbrief III: Wettelijke oplossing voor uitstel algemene vergadering
In onze vorige nieuwsbrief  lieten we al weten dat het kabinet van de Minister van Justitie Koen Geens op aandringen van de markt via een bijzonder machtenbesluit een oplossing zou bieden voor het uitstellen van de algemene vergaderingen, alsook het probleem van de aflopende mandaten van syndici, als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid-19 virus.

Heden, 30 maart kondigde de minister de oplossing aan.

 

Minister Geens maakte zopas via een persbericht meer details bekend over de oplossingen die hij voor syndici aanreikt in deze crisisperiode. CIB Vlaanderen en het BIV Vlaanderen is verheugd dat de minister gehoor heeft gegeven aan de argumenten van onze beroepsorganisatie.

 

Algemene vergadering mede-eigendom

“De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de Covid-19 pandemie hebben gevolgen voor mede-eigenaars, in het bijzonder voor de kwetsbare groep van ouderen. De algemene vergaderingen kunnen niet doorgaan zolang de maatregelen gelden. Ook een schriftelijke behandeling is niet werkbaar, gelet op de leeftijdscurve van de mede-eigenaars en het feit dat syndici daar technisch niet op voorbereid zijn. In het verleden heeft de wetgever steeds bewust gekozen voor een fysieke vergadering, omwille van het sociaal aspect ervan en de moeilijkheden om iedereen te bereiken.

De vergaderingen 2020 worden thans uitgesteld. Zo kan een syndicus ook de zomermaanden overbruggen, indien er geen vergaderingen kunnen plaatsvinden. Tijdens dit uitstel wordt de continuïteit verzekerd: de mandaten van de syndicus en de leden van de raad van mede-eigenaars worden verlengd tot bij de eerstvolgende algemene vergadering. Zij oefenen verder hun bevoegdheden uit, zo veel als mogelijk binnen de geldende voorschriften.”

 

Tijdens gesprekken  met het kabinet was in eerste instantie sprake van een periode van minimaal twee maanden uitstel. Het is dan ook met genoegen dat we kunnen communiceren dat onze inspanningen geloond hebben en dat er in het volmachtenbesluit sprake is van vijf maanden. Dit na de afloop van de crisisperiode. Die werd afgelopen vrijdag door de Nationale Veiligheidsraad nog verlengd tot 19 april.

Het is voorlopig nog niet geweten of er nog verdere verlengingen van de crisisperiode zullen volgen.

Van zodra de definitieve teksten beschikbaar zijn, komen we hier uiteraard op terug.

 

bron: CIB Vlaanderen

Bij vragen kunt u terecht bij help@oi.be