Nieuw project: Qville – Cohousing ook voor Original Immo - Original Immo
Nieuw project: Qville – Cohousing ook voor Original Immo

Welke alternatieve woonvormen kunnen we onderscheiden en welke redenen kunnen de basis vormen om hier voor te kiezen: bewust omgaan met beschikbare ruimte, sociaal contact vergroten, groter financieel draagvlak?

We zetten voor u even op een rij wat deze alternatieve woonvormen precies in houden en waar u rekening mee dient te houden.

 

A/ Cowonen

Bij deze wijze van samenwonen heeft elke bewoner een eigen volledig ingerichte kavel met een leefruimte, slaapkamer, keuken en sanitair. De gemeenschappelijke ruimten zijn hier bv. de tuin. Voorbeeld hiervan is een klooster of een fabriekssite die wordt opgekocht en in kavels wordt opgedeeld.

 

B/ Cohousing

Is vergelijkbaar met cowonen, doch hier is ook de keuken en eetruimte een gemeenschappelijke ruimte. Dit zijn meestal vrij grote projecten die specifiek gericht zijn op jonge gezinnen en ouderen.

 

C/ Kangoeroewonen

Hier wonen 2 gezinnen of partijen onder 1 dak samen voor een langere tijd. Het kan gaan om een ééngezinswoning, een meergezinswoning of het zorgwonen.

Bij het zorgwonen zijn er andere regels: er is een wederzijdse solidariteit ten opzichte van elkaar.

 

D/ De eengezinswoning

Hiermee bedoelt men een “niet-klassiek gezin” in 1 woning. Zoals bijvoorbeeld een ouder die inwoont bij één van zijn kinderen. Al is de familiale band met de inwonende niet noodzakelijk. Er is 1 kadastraal inkomen en er wordt 1 onroerende voorheffing betaald. Er kunnen evenwel fiscale of financiële gevolgen zijn. Voor niet werkenden die wel een uitkeringen ontvangen bijvoorbeeld. Een samenwonende die werkloos wordt, zal minder werkloosheidsuitkering ontvangen dan een alleenstaande werkloze, tenzij hij of zij kan aantonen dat ze een autonoom huishouden voert (bv. huur betalen). Ook gepensioneerden ontvangen nog maar het basisbedrag van de IGO (inkomensgarantie voor ouderen) en niet meer het volledige bedrag.

 

E/ De meergezinswoning

Hiermee bedoelt men het samenwonen van 2 gezinnen in 2 wooneenheden onder het zelfde dak. De ene partij zou haar kavel kunnen huren van de andere. Of men kan bij de notaris laten vastleggen welke de gemeenschappelijke en welke de privatieve eenheden zijn. Opgelet hiervoor heeft men wel een omgevingsvergunning nodig om een woning op te splitsen in meerdere woongelegenheden. Men dient steeds de stedenbouwkundige voorschriften na te gaan.

Hier wordt elk gezin beschouwd als een aparte partij met elk hun eigen fiscaliteit.

 

F/ Zorgwonen

Het zorgwonen valt eigenlijk ook onder de categorie kangoeroewonen maar dan met een specifiek wettelijk kader.

Dit betekent eigenlijk dat men binnen een bestaande woning een kleinere woongelegenheid creeërt voor maximaal 2 personen, waarvan 1 persoon minstens 65 jaar oud of ouder is. Ofwel voor maximaal 2 personen waarvan er 1 hulpbehoevend is.

Hier bestaand geen vergunningsverplichting, enkel een meldingsplicht. De enige voorwaarde is dat de inrichting van het zorggedeelte binnen het bestaande bouwvolume van de woning blijft. Bij de beëindiging van de zorg, dient men dan opnieuw te melden dat de zorgwoning weer een eengezinswoning wordt. Indien je wel wenst uit te breiden en het bouwvolume dus zal toenemen, dan ben je wel verplicht een vergunning aan te vragen.

 

G/ Tiny houses

Dit zijn kleine houten huisjes (max 30m³) welke op wielen gebouwd zijn. Ze zijn zo typerend omwille van het gebruik van de ruimte in combinatie met technologie. Men kan deze huisjes bijvoorbeeld op het net aansluiten of opteren om te laten werken met bv. zonnepanelen en recuperatie van regenwater. Tot hiertoe bestaat er in Vlaanderen nog geen specifieke wetgeving mbt deze “tiny houses”.

 

Qville

Het project www.qville.be waarvan Original Immo de eerste nieuwe syndicus is situeert zich onder een aantal van deze alternatieve woonvormen.

De voormalige Quarantainestallen, te midden van een natuur- en landbouwgebied in Essen, wordt getransformeert in een gezellig mini-dorpje. Het domein van 1,7 hectare zal 43 woningen omvatten, gaande van 1 tot 4 slaapkamer-woningen en kangoeroewoningen. Daarnaast komen er ook 3 commerciële ruimtes.

De cohousingfilosofie wordt verder onderstreept door een gemeenschappelijke zwemvijver, binnenzwembad met wellness, een buurthuis, een gedeelde tuin met park, coworking spaces en elektrische deelauto’s . Elke woning heeft haar eigen privétuin en terras. De grote ondergrondse garage en de nodige fietsenstallingen ondersteunen het autovrije karakter van de site. Daarnaast is het ecologische aspect heel belangrijk. Zo zijn de woningen allemaal bijna Energie Neutraal (BEN, EPC 30, volgens de normen van 2020), heeft elke woning een eigen warmtepompsysteem, is er regenwaterrecuperatie voorzien en worden er zonnepanelen geplaatst.

 

Het Original Beheersteam helpt ook hier

welkom@oi.be