Knelpuntberoep: Jaarverslag BIV – beroepsinstituut - Original Immo
Knelpuntberoep: Jaarverslag BIV – beroepsinstituut

Als Minister van Zelfstandigen en KMO’s, en tevens voogdijminister van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, heb ik de eer het voorwoord te schrijven van jullie jaarverslag 2022.

Ik wens het BIV en zijn managementteam te feliciteren voor de in de loop van dit jaar verrichte werkzaamheden. Naast het werk geleverd voor het beheer en de ontwikkeling van het BIV en diens activiteiten, werd er ook in 2022 hard gewerkt op het vlak van overleg met de federale autoriteiten ter voorbereiding van een reeks hervormingen en om te reageren op de resultaten van het door de Economische Inspectie gevoerde onderzoek.

Het BIV heeft beschikbaarheid en bekwaamheid aan de dag gelegd om bij te dragen aan de voorbereiding van hervormingen rond de uitoefening van de beroepen van vastgoedmakelaar-bemiddelaar en vastgoedmakelaar-syndicus.

10.987 vastgoedmakelaars waarvan 5.009 Vlaams en 1.503 Antwerps en slechts 373 personen enkel syndicus in heel België (!)

In februari van vorig jaar besloten de syndici in het dagelijks bestuur dat er een bevraging moest komen over het syndicusberoep. Deze richtte zich in eerste instantie op de actieve syndici en hun medewerkers. De betrokken Bureauleden hadden enkele verontrustende signalen uit hun omgeving opgevangen. De workload bij syndici lag hoog en de appreciatie bij bepaalde mede-eigenaars was soms ver te zoeken. Een wetenschappelijk onderbouwde bevraging, geleid door de Université Catholique de Louvain, moest de pijnpunten detecteren en ons inzicht laten verschaffen in de problematiek.

Aan de bevraging, die nooit eerder plaatsvond, hebben bijna 2.000 respondenten uit het brede vakgebied deelgenomen. Niet alleen syndici, maar ook hun bedienden, voormalig syndici, bemiddelaars en vastgoedstudenten. Zo vonden we het eveneens belangrijk om na te gaan hoe het beroep gepercipieerd werd. De enquête legde drie voorname conclusies bloot: 1. de syndici voelen zich regelmatig gestresseerd, 2. de work-life balance is verstoord en 3. mede-eigenaars weten onvoldoende wat de job van syndicus juist inhoudt

Als het Original Immo Beheersteam voelen wij ons soms als een vlieger in een orkaan maar helpen u hard en graag!

 

Bron: BIV-mail 478 : 7 juni 2023