Inschrijving benoeming syndicus in KBO: FOD Economie neemt onduidelijkheid weg - Original Immo
Inschrijving benoeming syndicus in KBO: FOD Economie neemt onduidelijkheid weg

Elke vereniging van mede-eigenaars moet ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).

 

Sinds de invoering van de verplichte registratie van de benoeming of aanstelling van de syndicus door de VME was er wel onduidelijkheid gerezen over de vraag wanneer een syndicus-rechtspersoon al dan niet, naast haar eigen ondernemingsnummer, het rijksregisternummer van een vertegenwoordiger die de taken van syndicus in het kader van de vennootschap mag uitoefenen, in de KBO dient op te nemen.

Reactie FOD:

“Na verder onderzoek zijn wij van oordeel dat het ondernemingsloket enkel een natuurlijk persoon moet inschrijven wanneer dergelijke ‘delegatie’ vermeld staat in de beslissing van de algemene vergadering met betrekking tot de benoeming van de syndicus. Als de algemene vergadering beslist om een rechtspersoon te benoemen zonder delegatie aan een natuurlijk persoon, kan het ondernemingsloket niet eisen dat alsnog een natuurlijk persoon aangeduid zou worden met het oog op de inschrijving in de KBO. Met andere woorden: het ondernemingsloket registreert wat de VME vraagt, zonder verdere controle.

Derhalve dient de syndicus de vennootschap te registreren en geen natuurlijke persoon.

Een eigen beheerder in het gebouw zelf die wordt aangesteld als syndicus dient met naam en rijksregisternummer te worden vermeld.

 

Bron: CIB Vlaanderen & FOD Economie

Het Original Immo Beheersteam