Hoeveel mag een syndicus kosten? - Original Immo
Hoeveel mag een syndicus kosten?

Sommige mede-eigenaars vinden dat de syndicus van hun gebouw een te hoog tarief hanteert.
Anderen menen dat hun syndicus nogal snel aanvullende kosten en erelonen aanrekent voor specifieke
tussenkomsten en vragen zich af of hij dit zomaar mag doen. Aan onze diensten wordt nogal
eens de vraag gesteld hoeveel een ‘normaal’ basistarief per appartement bedraagt.

Het ereloon/honorarium van de syndicus hangt af van de overeenkomst die hij met de vereniging van mede-eigenaars
(VME) heeft afgesloten. Er bestaat geen tarief of barema voor de bepaling van het ereloon. Het wordt vrij tussen partijen onderhandeld.

In de praktijk variëren de gehanteerde tarieven tussen 13 € (voornamelijk aan de kust) en 26 € (in het Brusselse) per kavel per maand. Alles hangt er natuurlijk van af wat in dit tarief is begrepen. Maar we kunnen toch stellen dat het basishonorarium de (professionele) syndicus moet toelaten om zijn beroep op een rendabele en onafhankelijke wijze uit te oefenen. Wij menen dat een tarief van 22 à 24 € per appartement per maand als redelijk kan worden beschouwd.

Basishonorarium
Het basishonorarium verloont de courante prestaties. Dit zijn de diensten die de syndicus krachtens de wet aan de
VME moet verlenen (art. 577-8 §4 Burgerlijk Wetboek) Meestal wordt het ereloon van de syndicus forfaitair bepaald
op basis van een vast bedrag per maand
■ per appartement of studio
■ per garage, staanplaats of kelder gekoppeld aan een appartement
■ per afzonderlijke garage, staanplaats of kelder
■ per vierkante meter voor handelsruimten of kantoren
Sommige syndici gaan uit van een minimumbedrag per gebouw per maand, waarbij het forfaitair tarief per kavel
degressief is in functie van het aantal kavels. Zo zal in gebouwen met 6 kavels het ereloon per kavel een stuk
hoger liggen dan in een gebouw met pakweg 16 loten.
Voor kleine gebouwen (3 of 4 kavels) vragen de meeste syndici een forfait van bijvoorbeeld 187 € per maand voor
het hele gebouw. Het ereloon wordt dan in principe omgedeeld volgens de gewone verdeelsleutel voor de kosten,
namelijk in functie van het aandeel van iedere mede-eigenaar in de gemeenschappelijke delen. In de praktijk komt
het voor dat het honorarium en de kosten van de syndicus in gelijke delen verdeeld worden tussen de mede-eigenaars.
Dit kan enkel indien dergelijke verdeelsleutel expliciet voorzien is in de statuten.

In de overeenkomst kunnen partijen bepalen dat het ereloon jaarlijks wordt geïndexeerd (bijvoorbeeld op basis van de evolutie van de consumptie-index).

Bron: de eigenaarsbond;

https://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_30565_documents/CIBsyndic/Onze_syndicus_kost_te_veel.pdf