Hervorming wet op mede-eigendom treed definitief in werking op 1 januari 2019 - Original Immo
Hervorming wet op mede-eigendom treed definitief in werking op 1 januari 2019

De kogel is door de kerk. De hervorming van de wet op de mede-eigendom werd 7 juni 2018 op de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. We kunnen dan ook met 100% zekerheid meegeven dat de gewijzigde wet op de mede-eigendom op 1 januari 2019 in werking zal treden.

Tijdens de bespreking van de ontwerptekst in de Kamercommissie Justitie werd nog een amendement ingediend om voldoende tijd te voorzien om de nieuwe regelgeving te kunnen implementeren.
Bevoorrecht schuldeiser
In extremis heeft de wetgever ook nog beslist om van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) een bevoorrechte schuldeiser te maken. Met het verlenen van een voorrecht aan de VME komt de wetgever tegemoet aan de vraag van de sector. Zo krijgt de syndicus een bijkomend instrument om het hoofd te kunnen bieden aan de problematiek van wanbetaling.
Het voorrecht is beperkt tot de bijdragen van het lopende boekjaar en het eraan voorafgaande boekjaar en neemt rang na het voorrecht van de gerechtskosten bepaald in artikel 17, het voorrecht bepaald in artikel 114 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de eerder ingeschreven voorrechten.
Hierover later meer.
Het Original Immo Beheersteam houdt u graag op de hoogte
beheer@oi.be