Herfstrapport 2017: bevolking & huishoudens Antwerpen - Original Immo
Herfstrapport 2017: bevolking & huishoudens Antwerpen

CBRE meldt in zijn uitgebreid eindrapport van de zomer 2017;

 

MARKT DYNAMIEK ANTWERPEN

Antwerpen kent enkele erg ambitieuse vastgoedprojecten, met transformatieprogramma’s voor ganse wijken zoals hét Eilandje en Nieuw Zuid.

 

Bevolking

Antwerpen telt een bevolking van 520.504 inwoners op 1 januari 2017. Dit is een stijging van 0.7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Antwerpen groeit al enkele jaren sneller dan de Belgische bevolking, onder meer door internationale migratie dewelke evenwel afnam van 9.530 in 2010 tot 3.376 nieuwkomers in 2016.

Antwerpen telt 235.241 huishoudens, wat neerkomt op 2.21 leden per gezin. Nagenoeg de helft van de Antwerpse huishoudens betreft alleenstaanden, terwijl een derde van de huishoudens gezinnen met kinderen zijn.

 

Bouw

Antwerpen kent een sterke residentiële ontwikkelingsactiviteit. In de laatste 5 jaar, werden er minstens 12.217 appartementen bijgebouwd (en verdwenen er 3.772 andere woningen). De bouw van appartementsgebouwen ligt alleszins flink hoger dan de groei van het aantal huishoudens.

 

Prijzen van appartementen

Voor de verhandelde appartementen in 2016 werd gemiddeld 197.527 euro neergeteld, een lichte daling van 1.76% tegenover 2015. Sinds 2007, stegen de prijzen voor Antwerpse appartementen nochtans met gemiddeld 4,7% per jaar. De sterkste stijging werd genoteerd voor de allergoedkoopste appartementen.

Sinds 2007 geldt een oneven maar opwaartse trend in het aantal verhandelde appartementen. In het laatste jaar werden er 4.906 appartementen gekocht en verkocht.

Verkoopsprijzen voor nieuwe appartementen in Antwerpen liggen in lijn met de prijzen die betaald worden in Brussel. Voor de allerbeste locaties, vaak met zicht op de Schelde, worden prijzen betaald tot 4.000 €/m². Prijzen tussen 2.500 en 3.000 €/m² worden neergeteld voor appartementengebouw op linkeroever en minder centraal gelegen woonwijken langs beide zijden van de Antwerpse Singel.

 

BEVOLKING & HUISHOUDENS BELGIË

Op 1 januari 2017 telt België een bevolking van 11,32 miljoen en 4,88 miljoen huishoudens.

Op 1 januari 2017 telt België een bevolking van 11,32 miljoen inwoners, Een stijging van 0.5% op jaarbasis, of 54.178 nieuwkomers. Naast de natuurlijke loop van de bevolking (+13.105) , betreft de stijging voornamelijk een netto-aangroei door internationale migratie (+42.239). Het zijn voornamelijk de grote steden die de laatste jaren het sterkst groeien, met bijvoorbeeld een groei van meer dan 3% in Brussel, Gent, Sint-Niklaas en Mechelen sinds 2014. De Waalse steden doen het opvallend minder goed.

 

Configuratie van de gezinnen

Het aantal Belgische gezinnen groeide met 0,6% op jaarbasis, of 30.125, naar een totaal van 4,9 miljoen huishoudens. Ruim 65% van die stijging betreft alleenstaanden en alleenstaanden met kinderen. Dat is goed voor 46% van het totaal aantal gezinnen in België, in vergelijking met 38% 20 jaar geleden. Getrouwde of ongetrouwde koppels met kinderen maken nog slechts 29% uit van het totaal aantal gezinnen in België, in vergelijking met 35% 20 jaar geleden.

 

Bevolkingsvooruitzichten

Voor de komende jaren wordt een stabiele bevolkingsgroei verwacht van 40.000 tot 60.000 extra personen per jaar, aldus het Federaal Planbureau.

Het aantal huishoudens blijft stijgen met goed 30.000 huishoudens per jaar, voornamelijk gedragen door meer en meer alleenstaanden. Over 20 jaar bestaat nagenoeg de helft van de Belgische huishoudens uit alleenstaanden en éénoudergezinnen.

 

Vergrijzing

De verwachte bevolkingsgroei kan ook uitgedrukt worden in leeftijd, en dat schept een ontluisterend beeld van de vergrijzing in België. De leeftijdscategorie 66 tot 80 jarigen zijn de sterkst stijgende leeftijdsgroep in absolute aantallen, aldus cijfers van het Federaal Planbureau. Tot 2028 zullen er jaarlijks 25.000 tot 40.000 66-plussers bijkomen. Anno 2017 telt België 17% mensen ouder dan 66 jaar. Tegen 2030 zal dat 23% zijn.

 

Inkomen & eigendom

 

Een Belgisch gezin verdient gemiddeld 31.655 euro, gebaseerd op de laatst beschikbare belastingaangiften van 2014. Op de gemiddelde belastingaangifte wordt een belasting betaald van 23%.

Het merendeel van de Belgen is eigenaar van zijn woonst, in totaal goed 71%. De meesten bezitten die woning via een hypotheek- of andere lening. Iets minder dan een derde van de Belgen heeft zijn woning in volle eigendom.

29.7% van de Belgen huurt zijn woning, waaronder een derde via een gesubsidieerde formule. Het aantal huurders in België is erg stabiel, en veranderde weinig in recente jaren, ondanks de historisch lage rentevoeten.

 

Het Original Immo beheersteam dankt CBRE & FOD Financiën als bron voor de update.