Goed nieuws voor dierenliefhebbers: “Wie woning of flat huurt, mag voortaan huisdier houden” - Original Immo
Goed nieuws voor dierenliefhebbers: “Wie woning of flat huurt, mag voortaan huisdier houden”

Voortaan mogen huisdieren enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd worden uit huurwoningen.

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts  bereikte daarover een akkoord met de Verenigde Eigenaars, de organisatie die de belangen van verhuurders behartigt.

“Mijn mailbox zit vol hartverscheurende verhalen van mensen die afscheid moeten nemen van hun dieren”, zegt hij in De Zondag.

De standaard-huurcontracten bevatten momenteel nog een clausule die bepaalt dat huurders geen dieren mogen houden, tenzij na schriftelijke toestemming van de verhuurder. Bovendien kan de verhuurder die toestemming altijd weer intrekken.

De clausule leidde de afgelopen jaren tot enkele rechtsgedingen, aangespannen door huurders die uit hun woning werden gezet omdat ze huisdieren hielden. “Mijn mailbox zit vol hartverscheurende verhalen van mensen die afscheid moeten nemen van hun dieren”, zegt de minister. “Nu draaiden we de zaken om. Huisdieren zijn toegelaten, tenzij het reglement van het appartementsgebouw dit verbiedt of als de huurwoning ongeschikt is voor een bepaald dier.”

 

Als gesteld door ons team verbiedt het RIO (Reglement van Inwendige Orde) of de basisakte soms huisdieren maar dit werd al teruggefloten door de vrederechter(s) als inbreuk op privacy hetgeen nu geformaliseerd in wetgeving voor huurwoningen.

 

Het Original Beheersteam helpt graag verder bij eventuele vragen hierover.

03 303 74 44