Fysieke algemene vergaderingen vanaf 28/01/2022 opnieuw toegestaan  - Original Immo
Fysieke algemene vergaderingen vanaf 28/01/2022 opnieuw toegestaan 

Fysieke en hybride Algemene Vergaderingen vanaf vandaag opnieuw toegestaan indien het gebouw dat wenst. 

Gisteren is het nieuwe KB omtrent de coronamaatregelen gepubliceerd in het Staatsblad. Het KB heft het verbod op private bijeenkomsten op wat impliceert dat fysieke en hybride Algemene Vergaderingen in mede-eigendommen opnieuw kunnen plaatsvinden.

Privaat evenement

Een Algemene Vergadering in een mede-eigendom kan gelijk worden gesteld met een ‘privaat evenement’. In het KB omschrijft men dit als: “een evenement waarvan de toegang, voorafgaand aan de start ervan, wordt beperkt door middel van individuele uitnodigingen tot een bepaald, met de organisator verbonden publiek dat duidelijk te onderscheiden valt van het grote publiek”.

Tot 200 personen binnen gelden er geen beperkingen, buiten de gekende gezondheidsmaatregelen zoals het dragen van een mondmasker, handontsmetting enz. Wanneer een AV met meer dan 200 personen zou plaatsvinden, dan moet het aantal personen tot 70% van de totale zaalcapaciteit worden beperkt. Deze beperking geldt niet wanneer een bepaalde streefwaarde inzake luchtkwaliteit wordt behaald, zie hiervoor art. 8 van het KB voor nadere details. Om hier zekerheid over te hebben, kan je best de zaalverantwoordelijke contacteren.

Vrije keuze van de syndicus – versoepelde schriftelijke vorming blijft gelden

We herinneren eraan dat de versoepelde schriftelijke besluitvorming van kracht blijft en dat je daar op kan terugvallen (tot 31/05/22). Welke optie de syndicus ook verkiest (versoepelde schriftelijke besluitvorming, volledig digitaal, hybride of fysiek), zijn of haar keuze is vrij. Het is dus niet omdat het vanaf vandaag wettelijk mogelijk is om fysiek te vergaderen, dat dit een verplichting vormt.

Weet wel dat er geen mogelijkheid tot uitstel van de AV’en meer geldt gezien het verbod is opgeheven. Uitgestelde vergaderingen moeten dus worden ingehaald tenzij de syndicus eerder opteerde voor het houden van een digitale AV of een AV met de versoepelde schriftelijke besluitvorming.

De keuze is geheel aan de syndicus in deze die de afweging maakt naar agenda’s, praktische overwegingen als alle vergaderingen tegelijk dus geen zaaltjes meer, gezondheidsredenen van oudere eigenaars en personeel, enz.

 

Bron BIV Vlaanderen