EPC-verplichting voor gemeenschappelijke delen van de VME - Original Immo
EPC-verplichting voor gemeenschappelijke delen van de VME

Er is een nieuw verplicht certificaat rond energieprestatie op komst. Vanaf 2022 moet er namelijk ook een EPC beschikbaar zijn voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Deze verplichting staat los van verkoop en verhuur. Het EPC voor de gemeenschappelijke delen zal kunnen worden opgemaakt vanaf 2020 door een energiedeskundige type A. De verplichting om over het energieprestatiecertificaat gemeenschappelijke delen te beschikken valt op de Vereniging van Mede-eigenaars. Aangezien het certificaat reeds vanaf 2020 kan worden opgemaakt stellen we voor om dit tijdig te agenderen. Het VEA werkt aan een brochure rond de advertentieplicht die weldra op energiesparen.be raadpleegbaar zal zijn. Je kan er nu al wel terecht voor een filmpje en een stappenplan (zie slide 21 e.v.) voor de syndicus.

De bedoeling is dat de syndicus dit document gaat gebruiken om de AV te overtuigen van een grondige renovatie. Zo zal het EPC aanbevelingen bevatten (bv. voor het plaatsen van isolatie), al zal het geen richtprijzen per kostenpost vermelden. Syndici kunnen best nu al communiceren naar de VME over de noodzaak van dit toekomstig EPC. Handig voor de syndicus is dat de gegevens uit het EPC gemeenschappelijke delen ook beschikbaar zullen zijn voor energiedeskundigen bij de opmaak van individuele EPC’s. Nog wetenswaardig: bij de opmaak van het EPC gemeenschappelijke delen moet de energiedeskundige toegang hebben tot de gemeenschappelijke ruimten alsook tot minstens één privatieve kavel.

De geldigheidsduur bedraagt 10 jaar, tenzij er grote werken worden uitgevoerd. Dan is een nieuw EPC vereist. Na de renovatie rest er de syndicus 6 maanden de tijd om een nieuw EPC te bekomen. Dit nieuwe EPC verplicht echter niet tot het opstellen van een vernieuwd EPC voor een privatief deel. Voor nieuwbouwappartementen zal de verplichting pas starten 10 jaar na de bouwvergunning. Werd het appartement in 2014 vergund, dan zal een EPC gemeenschappelijke delen nodig zijn in 2024.

 

Bron: BIV

Het Original Immo Beheersteam

tevens gecertificeerd energiedeskundige onder nummer EP15587.