Energiepremie – basispakket voor gas - Original Immo
Energiepremie – basispakket voor gas

De voorbije weken kregen wij meerdere vragen omtrent de energiepremies (‘het basispakket aardgas’) waar op 16 september de regering een akkoord bereikte omtrent bijkomende energiesteun voor huishoudens.

Meer info omtrent de beslissing en de praktische modaliteiten kan u via onderstaande link terugvinden.

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/basispakket-voor-gas

Deze keer heeft men wel degelijk rekening gehouden met de bewoners van appartementsgebouwen met een collectieve aardgasinstallatie voor verwarming.

Alleen was de communicatie in diverse media enigszins ongelukkig gezien nergens vermeld werd hoe deze premie kan aangevraagd worden.

Tot op heden zijn de expliciete details omtrent de te ondernemen stappen nog niet gepubliceerd, maar gezien de vele vragen bezorgen wij u alvast de info die tot op heden beschikbaar is via FOD Economie.

 

Hieronder de belangrijkste punten voor jullie als Vereniging van Mede-eigenaars en voor ons als syndicus in uw gebouw:

Wat is het basispakket gas en elektriciteit?

Iedereen die een residentieel energiecontract, heeft voor zijn woning, ofwel

 • een variabel energiecontract of
 • een nieuw vast energiecontract dat werd afgesloten of verlengd na 30 september 2021

krijgt een vergoeding van

 • 270 euro voor gas
 • 122 euro voor elektriciteit

Beide bedragen worden in mindering gebracht van de voorschot- of afrekeningsfacturen vóór het einde van het jaar.

 

Wie heeft recht op het basispakket gas? Wat zijn de voorwaarden om het te krijgen?

U komt in aanmerking voor het basispakket voor gas (270 euro), als u beantwoordt aan een van deze twee situaties:

1e geval: op 30 september 2022 had u een gascontract op uw naam, en op die datum is dat contract:

 • afgesloten voor uw wettelijke verblijfsadres
 • actief
 • van het type “residentieel”
 • afgesloten aan een vast tarief, maar verlengd na 30 september 2021, of afgesloten aan een variabel tarief
 • niet afgesloten aan het sociaal tarief

en geen ander lid van uw huishouden had het basispakket voor gas al ontvangen.

In dat geval,

 • als de gegevens op uw gascontract (naam, voornaam, adres) overeenstemmen met de gegevens in het Rijksregister, zou u vóór 23 januari 2023 automatisch het basispakket voor gas moeten ontvangen.
 • zo niet, dan kunt u een aanvraag indienen tussen 23 januari 2023 en 15 april 2023.

Aanvragen die vóór 23 januari 2023 ingediend worden, worden niet in aanmerking genomen.

2e geval: op 30 september 2022 woonde u in een gebouw met een gemeenschappelijke gasinstallatie, en op die datum

 • droeg u bij aan de gaskosten (lasten)
 • was het gascontract dat uw gebouw bevoorraadt actief
 • was het gascontract voor uw huisadres
 • was dat gascontract een vast energiecontract verlengd na 30 september 2021, of was het een variabel energiecontract
 • werd dat gascontract niet tegen het sociaal tarief gefactureerd

en geen ander lid van uw huishouden had het basis pakket voor gas al ontvangen.

In dat geval komt u in aanmerking voor het basispakket voor gas. Het basispakket voor gas wordt in dat geval niet automatisch toegekend. U moet een aanvraag indienen tussen 23 januari 2023 en 30 april 2023. De details van die aanvraag worden later meegedeeld.

Aanvragen die vóór 23 januari 2023 ingediend worden, worden niet in aanmerking genomen.

 

Ik woon in een appartement. Krijg ik het basispakket gas?

Als u op 30 september 2022 een residentieel contract op uw naam had voor de levering van gas aan uw appartement (bv. u hebt één enkele ketel) en u bent er gedomicilieerd, ontvangt u het basispakket gas, op voorwaarde dat aan de andere voorwaarden is voldaan (soort contract). In principe verloopt de toekenning automatisch.

Als u via een gemeenschappelijke installatie van gas en/of verwarming wordt voorzien en als u in het gebouw woont en als het gebouw een contract heeft dat aan de voorwaarden voldoet (soort contract), hebt u recht op het basispakket voor gas. Die toekenning gebeurt niet automatisch en u moet een aanvraag indienen zodra het formulier beschikbaar is op de website van FOD Economie (in 2023).

Als u een woning huurt “inclusief onkosten” en niet rechtstreeks bijdraagt aan de gaskosten, ontvangt u geen basispakket gas. De contractant (de persoon die het residentiële gascontract heeft afgesloten, bijvoorbeeld de verhuurder) krijgt het basispakket gas, als hij of zij op hetzelfde adres woont. Als de contractant niet in het gebouw is gevestigd, wordt haar of hem het basispakket gas niet toegekend.

Verenigingen van mede-eigenaars (bijvoorbeeld voor eventueel gasverbruik in de gemeenschappelijke ruimten) komen niet in aanmerking voor het basispakket gas.

 

Bron: FOD Economie, 3 november 2022 (publicatie BS)