Energienorm vanaf 2030: dit moet je als syndicus onthouden - Original Immo
Energienorm vanaf 2030: dit moet je als syndicus onthouden

Het is al langer aangekondigd: de Vlaamse regering zal een energienorm toevoegen in de technische verslagen. Woningen zullen een minimaal EPC-label moeten halen om nog bewoond of verhuurd te mogen worden. Voldoen ze daar niet aan, dan kunnen ze ongeschikt worden verklaard. De energienorm zal gelden vanaf 1 januari 2030. Voor appartementsgebouwen is het voorstel om vanaf 2030 een bijkomend traject te volgen, waarbij een minimaal gebouwlabel zal worden opgelegd aan het appartementsgebouw in zijn geheel los van verkoop.

Vanaf 2030

Voor de inwerkingtreding wordt een tijdspad voorzien. De energienorm zal gelden vanaf 1 januari 2030. Voldoet een woning nu nog niet, dan heeft de eigenaar iets meer dan 6 jaar tijd om het label te halen. De regering heeft doelbewust voldoende tijd voorzien om te garanderen dat er indien noodzakelijk werken aan gemeenschappelijke delen gerealiseerd kunnen worden. Na 2030 wordt de energienorm geleidelijk aangescherpt.

Welk label moet je halen?

Omdat rijwoningen en appartementen minder warmteverliesoppervlakte hebben (waardoor hun EPC-scores gemiddeld lager liggen), wordt het ambitieniveau daar hoger gelegd. De energienorm verschilt al naargelang het gaat om een appartement of een rijwoning enerzijds en een halfopen of vrijstaande woning anderzijds.

 

Voor rijwoningen en appartementen zijn er slechts twee stappen: label D vanaf 1 januari 2030 en label C vijf jaar later. Een rijwoning of appartement met label E of F kan vanaf 2030 geen conformiteitsattest meer halen, kan ongeschikt verklaard worden en het verhuren ervan is strafbaar.

Het groeipad moet toelaten om lock-ineffecten te vermijden. Verhuurders, eigenaars-bewoners, syndici, architecten, … die nu een renovatie uitvoeren kunnen zich voorbereiden op de normen van morgen. Het tijdspad is voorspelbaar en ruim op voorhand aangekondigd.

Minimaal gebouwlabel

Belangrijk is ook de hiernavolgende passage die afgelopen vrijdag toegevoegd werd aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP):

Voor appartementsgebouwen is het voorstel om vanaf 2030 een bijkomend traject te volgen, waarbij een minimaal gebouwlabel zal worden opgelegd aan het appartementsgebouw in zijn geheel los van verkoop. Dit  traject  zal in  het  voorjaar van 2024  in de  regelgeving  worden vastgelegd (Figuur 2-28)

Meer details zijn hierover nog niet beschikbaar. Er loopt een studietraject om te bepalen hoe dat gebouwlabel er best zou uitzien. Het VEKP doet geen voorafname op de studie. Wat het C, B of A-label concreet zal inhouden is nog niet bekend.

Het VEKP maakt wel al duidelijk dat een C-gebouwlabel van die aard zal moeten zijn dat appartementen in een C-gebouwlabel-appartementsgebouw tegen 2030 in principe aan de gevraagde individuele energienorm kunnen voldoen (= D-label voor individueel appartement), mits uiteraard uitvoeren van alle privatieve werken zoals dubbele beglazing.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) laat ons hierover verder weten: ‘Het opnemen van het gebouwlabel-pad in het VEKP moet gezien worden als een duidelijke signaalfunctie richting VME’s en syndici. Ook zittende eigenaars en verhuurders zullen onderhevig worden aan verplichtingen en daarbij zal ook de collectieve verantwoordelijkheid moeten aangesproken worden: alle mede-eigenaars zullen samen verantwoordelijk zijn om het gebouw klaar te krijgen tegen 2050, ook al hebben er sommige eigenaars of verhuurders al een A of B label.

Bron: CIBsyndic: 1 juni 2023