Een goede brandverzekering afsluiten is een wetenschap, geen kunst. - Original Immo
Een goede brandverzekering afsluiten is een wetenschap, geen kunst.

Collectieve polis brandverzekering (als mede-eigenaar appartementsgebouw)

Veelal kun je als eigenaar van een appartement, dat deel uitmaakt van een voldoende groot appartementsgebouw, aansluiten bij de brandpolis die werd afgesloten in naam van de vereniging van mede-eigenaars. Zo’n polis heet een collectieve polis brandverzekering (ook wel blokpolis brandverzekering genoemd) en dekt ondermeer: brand en aanverwante risico’s, de burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaars, de aansprakelijkheid voor het gebouw, een verzekering arbeidsongevallen voor personeel (huisbewaarder)… Het (financieel) beheer ervan gebeurt door uw syndicus Original Immo doch bij privatieve schadegevallen in of met de privatieve kavel is het de eigenaar zelf die zich in contact stelt met de eigen blokpolis om de zaak te regelen en ook de eventuele uitkering te ontvangen. De gegevens van de blokpolis zijn op elk moment op te vragen bij uw syndicus Original Immo.

Als eigenaar/huurder van een appartement moet je dan wel nog zelf een brandverzekering afsluiten om je eigen inboedel te beschermen.

Brandverzekering afsluiten als huurder

Ben je van plan om een woning, een studentenkot of een appartement te huren, dan draag je (in tegenstelling tot de eigenaar) de wettelijke verplichting om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen.

Bovendien moet je je aansprakelijkheid tegenover derden verzekeren en niet minder onbelangrijk, je wil toch graag je eigen inboedel verzekeren.

Daarom ook het belang om als huurder van een appartement (of andere) een eigen brandverzekering af te sluiten. Je hoeft weliswaar geen dekking ‘nieuwwaarde’ (1) te nemen. De dekking ‘werkelijke waarde’ is voldoende.

Brandverzekering afstand van verhaal (als huurder)

Wanneer je een appartement huurt, kan de eigenaar ervoor kiezen om de optie afstand van verhaal bij z’n brandverzekering te nemen. Daardoor zal zijn brandverzekeraar zich niet keren tot jouw (huurder) brandverzekeraar bij een schadegeval. Dit geeft de eigenaar een grotere zekerheid dat jouw aansprakelijkheid naar hem toe wordt gedekt.

Brandverzekering afsluiten als eigenaar

Ben je eigenaar van een woning, dan kies je voor een maximale bescherming van je huis. Toch is het niet ondenkbaar dat – in sommige extreme situaties – je woning helemaal wordt vernietigd. Wil je op dat ogenblik eenzelfde woning heropbouwen, dan zul je geconfronteerd worden met een veel hogere investering dan bij de oorspronkelijke bouw. Daarom ook het belang om er als eigenaar op toe te zien dat je bij het afsluiten van de brandverzekering, een dekking in nieuwwaarde (Brandverzekering afsluiten als eigenaar) voorziet.

Wil je de kostprijs van je brandverzekering vergelijken en/of wil je de waarde kennen waartegen je je woning het best kan laten verzekeren, dan raden we je aan om een evaluatierooster (evaluatiesysteem ter bepaling van de werkelijke waarde van je woning gebaseerd op het aantal plaatsen, de afwerking van de woning, aanwezigheid van houten vloeren, glazen deuren,…) te gebruiken.

Brandverzekeraars gebruiken dit evaluatierooster om de werkelijke waarde van een woning te bepalen en zo ook de juiste kostprijs voor een brandverzekering. Bovendien vermijd je als eigenaar om onderverzekerd (de werkelijke waarde van je woning is groter dan de verzekerde waarde) te zijn.

Vraag gerust ons om een exemplaar op welkom@originalimmo.be

Onderverzekerd versus Oververzekerd

Je bent onderverzekerd wanneer de werkelijke waarde van je woning groter is dan de verzekerde waarde. Dit heeft als gevolg dat je verzekeraar je, naar aanleiding van een schadegeval, niet het hele bedrag zal vergoeden, maar dit bedrag zal beperken tot de verhouding van de ‘verzekerde waarde ten opzichte van de werkelijke waarde’

Ter illustratie : enkele jaren geleden heb je je woning laten verzekeren voor 280.000 eur0. Echter, door een recente renovatie, is de werkelijke waarde van je woning gestegen tot 320.000 eur0. Je hebt dit weliswaar niet gemeld aan je brandverzekeraar waardoor er geen herwaardering is gebeurd. Bij een schadegeval (bv : 10.000 euro), zal je brandverzekeraar dan ook niet het hele bedrag vergoeden maar wel 10.000 euro x (280.000/320.000) = 8.750 euro.

» Deze corrigerende maatregel, als gevolg van het onderverzekerd zijn, is de toepassing van de evenredigheidsregel

Omgekeerd, je woning laten verzekeren voor een veel hogere waarde (= oververzekerd) is zinloos. Reden: je krijgt uiteindelijk toch maar zoveel vergoed dan de prijs van de verloren zaken.

Om de werkelijke waarde van je woning te bepalen, baseren de verzekeraars zich op een index die de prijsevoluties weerspiegelt. In België volgen bijna alle brandverzekeraars de ABEX–index.

Brandverzekering afstand van verhaal (als eigenaar)

Als verhuurder van een appartement, kun je een brandverzekering afsluiten (voor dat appartement) met afstand van verhaal. Zodoende dek je je als eigenaar in tegen de aansprakelijkheid van de huurder naar jou toe.

Belangrijk: wijs je huurder steeds op het belang zelf nog een eigen brandverzekering af te sluiten

 

Stel uw verdere vragen gerust aan het Original Immo beheersteam.

welkom@originalimmo.be