Digitaal vergaderen: simpel met enkele simpele spelregels - Original Immo
Digitaal vergaderen: simpel met enkele simpele spelregels

Digitaal vergaderen zal de norm worden.
We rekenen op ieders begrip voor deze manier van werken. We vinden het belangrijk dat algemene vergaderingen toch kan plaatsvinden en deze manier van werken zal ook de toekomst in de sector worden.

Afspraken digitale vergadering:

Praktisch

  • U ontvangt ver op voorhand een uitnodiging met dag en uur alsmede een link voor het aanloggen. Tevens ontvangt u als altijd van Original Immo haar volledige voorbereiding, uniek in de sector.
  • Eventuele vragen bij de agenda hadden we graag schriftelijk 3 dagen voor de vergadering ontvangen via info@oi.be. Op die manier kunnen de vragen onmiddellijk in de bespreking worden meegenomen.
  • Tijdens de vergadering zal de mogelijkheid voorzien worden om een debat te voeren en vragen te stellen (via de chat en digitale handopsteking). Met het oog op een gestructureerde vergadering willen we vragen om de verbale interactie tot een minimum beperken, uw hand op te steken en te wachten tot het woord gegeven wordt door de voorzitter. Bij aanvang van de vergadering zullen met het oog op het goede verloop van de vergadering nog bijkomende praktische richtlijnen worden meegegeven. We vragen hiervoor begrip.
  • Overeenkomstig de statuten kan een lid van de algemene vergadering zich laten vertegenwoordigen op de vergadering. Er wordt gevraagd om de volmachten uiterlijk 3 dagen voor de vergadering via het bezorgde sjabloon te bezorgen op info@oi.be.
  • Een kwartier voor aanvang van de vergadering zal reeds ingelogd kunnen worden. Aan alle deelnemers wordt gevraagd zich tijdig aan te melden. Dit om eventuele technische problemen nog te kunnen verhelpen en er voor te zorgen dat de vergadering tijdig kan aanvatten. Bij problemen kan u contact opnemen met uw dossierhouder die de vergadering zal houden via diens respectievelijk E-mail adres.
  • Met het oog op vlot verloop van de vergadering vragen wij om bij het inloggen uw naam als gebruikersnaam te willen ingeven. Bij aanmelding kan u meteen in de chat schrijven ‘aanwezig + volledige naam’. Dit vergemakkelijkt de identificatie bij de controle van de aanwezigheden.

We rekenen op ieders begrip voor deze manier van werken. We vinden het belangrijk dat de algemene vergadering toch kan plaatsvinden en deze manier van werken zal ook de toekomst in de sector worden.

Net om die reden is het van belang dat vragen tijdig schriftelijk bezorgd worden zodat we deze zeker kunnen meenemen tijdens de vergadering, of op een later tijdstip beantwoorden.

In die zin werd u vooraf al een gehele digitale uitleg bezorgd samen met een algemene uitlegvideo; https://vimeo.com/405763234

 

Juridisch

Tevens zal de vergadering een akkoord worden gevraagd over;

  • Het opnemen en bewaren van de videoconferentie in het digitaal dossier van de VME.
  • Het tonen van de identiteitskaart of in voorkomend geval de identiteitskaart van de volmachthouder bij begin van de vergadering

 

Bij vragen kan u terecht bij het Original Immo Beheersteam.

welkom@oi.be