De nieuwe omgevingsvergunning, een revolutie in vergunningenland! - Original Immo
De nieuwe omgevingsvergunning, een revolutie in vergunningenland!

De omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

www.omgevingsloket.be stelt dat met uitzondering van de gemeenten die om uitstel hebben gevraagd tot 1 juni 2017, worden die aanvragen ingediend in het digitaal loket voor omgevingsvergunningen, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Zowel voor diegenen die om uitstel hebben gevraagd als diegenen die met de omgevingsvergunning starten op 23 februari geldt de milieuvergunning / omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit vanaf 23 februari 2017 voor onbepaalde duur.

Gemeenten die voor uitstel hebben gekozen, werken in tussentijd met de huidige procedurele bepalingen m.b.t. stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen.

We zetten het even op een rijtje:

Starten op 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning en het digitaal loket voor omgevingsvergunningen

De regelgeving over de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, vind je terug in het decreet van 3 februari 2017.

Wie?

De gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, de provincies en het Vlaams gewest.

Dossiertypes op Vlaams en provinciaal niveau (eerste aanleg):

 • Vlaamse projecten en de projecten over twee of meer provincies
 • provinciale projecten en projecten over twee of meer gemeenten
 •  ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 (zie indelingslijst)
 •  meldingen, bijstellingen,…die horen bij bovenstaande projecten

Alle Vlaamse en provinciale projecten moeten digitaal worden ingediend, behalve in faciliteitengemeenten.

Dossiertypes op lokaal niveau (gemeenten):

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen

Andere dossiertypes mogen nog analoog ingediend worden. Dat geldt ook voor faciliteitengemeenten.

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dien je één gemengde aanvraag in.

Deze dossiers worden ingediend in het digitaal loket voor aanvragen omgevingsvergunningen.

Stellen de start van de omgevingsvergunning uit tot 1 juni 2017 en maken nog gebruik van het digitaal loket voor bouwaanvragen

Wie?

Alle gemeenten in Vlaanderen, met uitzondering van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden, die op 23 februari 2017 starten met de omgevingsvergunning, en de gemeenten Beersel en Diest die respectievelijk starten op 18 april 2017 en 2 mei 2017.

Dossiertypes:

Gemengde aanvragen

Gemengde aanvragen zijn niet mogelijk.

Bouwaanvragen

 • Bouwaanvragen kunnen nog steeds ingediend worden via het digitaal loket voor bouwaanvragen.
 • Professionelen (architecten,…) zijn verplicht om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het digitaal loket voor bouwaanvragen, behalve als de werken gelegen zijn in een van de faciliteitengemeenten.
 • Reguliere procedure -> aanvraag wordt analoog of digitaal (professionelen: enkel digitaal) ingediend bij de gemeente.
 • Bijzondere procedure -> aanvraag wordt digitaal ingediend bij het Vlaams gewest, met uitzondering van faciliteitengemeenten.

Milieuvergunningsaanvragen

 • nieuwe indelingslijst gebruiken
 • klasse 2: analoog indienen bij de gemeente. Indien het gaat om een aanvraag van een openbaar bestuur en de door hen opgerichte instellingen, indienen bij de deputatie.
 • De aanvragen worden behandeld volgens het Milieuvergunningsdecreet.
 • De milieuvergunning geldt voor onbepaalde duur, tenzij de gemeente beslist om in een beperkt aantal gevallen een vergunning van bepaalde duur te verlenen.

Al deze informatie vind je ook terug in een overzichtelijk schema.

Het ministerieel besluit m.b.t. de aktename van de collegebeslissingen betreffende de instap in de omgevingsvergunning vind je hier

 

Stel uw verdere vragen gerust aan het Original Immo beheersteam.

welkom@originalimmo.be