De gebouwenpas komt eraan (!) - Original Immo
De gebouwenpas komt eraan (!)

Het ontwerp van decreet rond de gebouwenpas werd op 21 november goedgekeurd in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. De gebouwenpas wordt een unieke digitale interface die een eigenaar een overkoepelend inzicht zal verschaffen over alle informatie (keuringen, attesten, EPC-gegevens…) van zijn woning of perceel. Hij zal zelf informatie gebouw- en grondgebonden informatie kunnen aanvullen. Op termijn zou het ook mogelijk zijn om derden toegang te geven tot de woningpas, bv. de vastgoedmakelaar.

De gebruiker, zijnde elke houder van  een zakelijk recht kan, binnen de mogelijkheden, zijn  gebouwenpas aanvullen, o.a. door het opladen van digitale  of gedigitaliseerde gebouw- en grondgebonden informatie (bv. facturen, uitvoeringsplannen, attesten…). De gebouwenpas ontsluit informatie die bij verschillende Vlaamse overheidsinstanties gekend is naar  de burger via een digitaal loket. Hij kan hiertoe ook een derde machtigen. Bij de uitwerking van het toegangsbeheer zal worden onderzocht hoe vastgoedactoren kunnen worden gemachtigd om als derde toegang te verkrijgen tot de gebouwenpas voor hun bedrijfsmatige doeleinden.

Alvorens info op te laden, wordt de houder van het zakelijk recht of de gemachtigde derde geïnformeerd over de finaliteit van de gegevens zodat hij met kennis van zaken weet waarvoor  de gegevens gebruikt kunnen worden. De aangevulde informatie kan enkel door de houder van het zakelijk recht of de gemachtigde derde verwijderd worden. De houder van het zakelijk recht of gemachtigde dragen evenwel de verantwoordelijk voor de door hen toegevoegde informatie.

 

Bron: BIV

 

Het Original Immo Beheersteam houdt u graag op de hoogte.

Beheer@oi.be