De beslissing voor dringende renovatie blijft uit… - Original Immo
De beslissing voor dringende renovatie blijft uit…

Als mede-eigenaar stelt u vast dat er dringend renovatiewerken nodig zijn in het gebouw, maar de andere mede-eigenaars volgen u niet. Heeft het dan zin om actie te ondernemen? Hierover was er een verrassende uitspraak…stelt Tips & Advies Vastgoed in hun maandelijkse bijlage van februari 2017.

 

Renovatie is nodig

Beter om kort op de bal te spelen. U stelt als mede-eigenaar vast dat er waterinfiltraties zijn via het dak. U wilt dit laten renoveren om te voor­komen dat het probleem groter wordt en/of er schade ontstaat.

Kan niet zonder een geldige beslissing. U

kimt er als mede-eigenaar wel bij de syndicus op aandringen dat hij bewarende maatregelen treft. Is er bv. een gat in het dak, dan moet de syndicus dat onmiddellijk laten herstellen zodat het niet binnenregent.

Let op! Om het dak volledig te renoveren is er echter wel een beslissing van de algemene verga­dering nodig. Over het uitvoeren van dergelijke renovatiewerken moet de algemene vergadering beslissen met een ruime meerderheid van 3/4 van de stemmen.

Een meerderheid is tegen. Dat is soms het probleem. Mogelijk blijkt dat u als enige mede­eigenaar vindt dat de herstelling moet gebeuren. De anderen kunnen of willen dit niet financieren. Let op! Het volstaat dat drie op de tien stemmen tegen zijn op de vergadering en de beslissing tot renovatie is niet goedgekeurd.

Nog een alternatief? In sommige gevallen kan het een oplossing zijn om naar de vrederechter te stappen. De vrederechter kan o.a. optreden indien een aantal mede-eigenaars misbruik maken van hun minderheid om een bepaalde beslissing te blokkeren.

Als enige lukt dat niet altijd. In sommige gevallen zal de rechter optreden, maar ook niet altijd. Als enige mede-eigenaar krijgt u het niet altijd voor elkaar dat dergelijke noodzakelijke werken uitgevoerd worden.

Dan allemaal verloren moeite?

Jaren later kan het toch nog lonen… Onlangs kwam hierover een zaak voor. Een mede-eigenaar had in het verleden alles in het werk gesteld om herstellingsmaatregelen in het gebouw te laten uitvoeren. Hij had onmiddellijk na de aankoop van zijn appartement de problemen ontdekt en alle andere mede-eigenaars in kennis gesteld. Hij had een algemene vergadering bijeen laten roepen om een beslissing te nemen om het dak te laten renoveren. Vervolgens was hij ook nog – tever­geefs – naar de rechter gestapt.

Nadien ontstond er grote schade. Doordat er geen herstellingswerken kwamen, bleek jaren later dat de houten draagstructuur tussen de eerste en tweede verdieping verrot was en aan­getast door huiszwam. Een enorme uitgave voor de vereniging van mede-eigenaars…

Die éne hoeft niet mee te betalen. Die toch wel verrassende uitspraak deed de rechter in deze zaak (rb. Veurne, 27.03.2014). Hij vond dat de mede­-eigenaar die direct de nodige stappen gezet had om de problemen op te lossen, jaren later niet moest meebetalen om de schade te herstellen. Het aandeel van deze eigenaar in het herstel van de schade werd verdeeld onder de andere mede-­eigenaars boven op him eigen aandeel.

Tip. Niet stilzitten als mede-eigenaar als er derge­lijke dringende werken nodig zijn is dus de bood­schap. Zo kan men u nadien immers in principe niets verwijten als er toch schade ontstaat aan het gebouw door de werken niet uit te voeren.

Vraag Uw syndicus Original Immo om een algemene vergadering samen te roepen als er dringende herstellingswerken nodig zijn. Komt er geen beslissing, dan kunt u ook de vrederechter nog vragen om een beslissing te nemen. Op 27.03.2014 besliste de rechter dat u in dat geval nadien niet meebetaalt in de eventuele schade.

 

Stel uw verdere vragen gerust aan het Original Immo beheersteam.

welkom@originalimmo.be