Corona: nieuwsbrief VIII: mogelijkheid tot uitstel AV en versoepelde schriftelijke besluitvorming worden verlengd tot 30 juni 2021 - Original Immo
Corona: nieuwsbrief VIII: mogelijkheid tot uitstel AV en versoepelde schriftelijke besluitvorming worden verlengd tot 30 juni 2021
Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt: Mogelijkheid tot uitstel AV en versoepelde schriftelijke besluitvorming worden verlengd tot 30 juni 2021
Net als in oktober vorig jaar biedt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne opnieuw soelaas aan mede-eigenaars en syndici. Hij bevestigt vandaag dat de maatregelen uit de Coronawet Justitie worden verlengd. Dit in het licht van de blijvende onmogelijkheid om algemene vergaderingen fysiek te organiseren. Het MB verbiedt dit al minstens tot 01/04. De verlenging loopt tot en met 30 juni. Tot dan kan men op een soepelere manier schriftelijk beslissingen nemen. Ook de mogelijkheid tot uitstel van de algemene vergadering blijft gelden. Dit alles volgens dezelfde modaliteiten als de afgelopen periode.

 

Dit nieuws garandeert dat syndici en mede-eigenaars gewapend blijven om de komende, helaas nog moeilijke, maanden te doorstaan. We horen van heel wat syndici dat ze succesvol gebruik maken van de versoepelde schriftelijke besluitvorming, veelal gecombineerd met een digitaal infomoment. Ook is voor heel wat VME’s ondertussen een vergadering met aanwezigheid vanop afstand succesvol afgerond. Dit bewijst dat onze syndici in deze moeilijke tijden flexibel omgaan met de geboden mogelijkheden, eerder dan te kiezen voor een algemeen uitstel.

 

De mogelijkheid van aanwezigheid op afstand op een algemene vergadering (als de oproeping daarin voorziet) is permanent verankerd in de Wet op de Mede-Eigendom en hoeft bijgevolg niet verlengd te worden. Dat was wel het geval voor de andere maatregelen uit de Coronawet Justitie. Die dreigden op 10 maart 2021 ten einde te lopen. Daar komt de minister nu in tussen. We verwachten dat het Koninklijk Besluit met de verlenging binnen afzienbare tijd door de ministerraad goedgekeurd zal worden en in het Belgisch Staatsblad zal verschijnen.

 

Met de bevestiging van minister Van Quickenborne is er alvast zekerheid dat er op korte termijn een KB aan de ministerraad zal worden voorgelegd. Vanuit Original Immo zijn we de minister dan ook bijzonder erkentelijk voor de helpende hand die hij de sector reikt.

Bron: BIV Vlaanderen