Corona: nieuwsbrief II van 13 maart 2020 - Original Immo
Corona: nieuwsbrief II van 13 maart 2020

Beste mede-eigenaars,

 

 

Gezien de huidige situatie omtrent Corona gaan voorlopig alle eigenaarsvergaderingen in gebouwen helaas niet door zoals ook door de overheid, CIB en BIV aanbevolen.

Dit uiteraard uit medisch oogpunt maar ook uit praktisch oogpunt daar buurtlokalen, overheid, horeca & scholen sluiten dus de vergaderzalen bij deze ook wegvallen.

 

Daar dit een annulatie wegens overmacht betreft zullen wij de komende dagen kijken wat de opties en noden zijn specifiek in uw gebouw.

Indien nodig om het gebouw en de VME verder te kunnen opstarten kan een schriftelijke carensvergadering BAV worden overwogen indien nodig.

 

We trachten hier de komende tijd invulling aan te geven qua vorm en inhoud.

Wij wensen u alle sinds veel gezondheid intussen.

 

Voor meer informatie:

https://www.info-coronavirus.be