Corona: nieuwsbrief I van 2 maart 2020 - Original Immo
Corona: nieuwsbrief I van 2 maart 2020

Beste mede-eigenaars,

 

 

Het is u wsl. bekend maar het griepachtig coronavirus Covid-19 gaat de wereld rond.

 

Op verschillende plaatsen in Europa zijn inmiddels ook mensen besmet zo ook in België.

Dit maakt dat we volgens het RAG (Risk Assessment Group) in fase 2 zitten; zijnde controleren en indammen.

De basisregel in fase twee is zorgen dat het virus zich zo weinig mogelijk verspreid via kenwoorden: opsporen, contacteren en controleren.

Maakt u zich geen zorgen, de overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en te verzorgen.

Zolang er geen of slechts enkele patiënten in ons land opduiken, is het voldoende om deze mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen.

Meer drastische maatregelen als sluiten sportcompetities, filmzalen enz kunnen wel (plots) binnen enkele dagen tijd nodig zijn als ook hier het virus uitbreekt in de algemene populatie als in China, Zuid-Korea en Italië.

Dat is nu (nog) niet het geval in België.

 

Het coronavirus is iets erger dan een normale wintergriep.

Er worden namelijk meer mensen ziek omdat het een nieuw virus is en ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld en daardoor is het sterftecijfer groter bij mensen met zwakker gestel.

 

Wat kan u zelf al zeker doen;

– Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) uw handen. Leer ook uw (klein)kinderen de handen met water en zeep te wassen en doe dat ook zelf. Speciale wasgels zijn niet nodig, gewone zeep volstaat.

– Moet u of uw kind hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van de ellebogen.

– Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

– Vermijd handen en kussen te geven.

 

Als syndicus krijgen wij veel vragen over de aanwezigheid op de geplande Algemene Vergaderingen.

Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om bijvoorbeeld plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen af te lassen zoals Algemene Vergaderingen in gebouwen.

Het is echter niet zozeer de vraag óf dit gaat gebeuren maar wanneer dit precies gaat gebeuren en hoeveel mensen hier ernstig ziek zullen worden.

Nuttig blijft het om de brede discussie te volgen in de juiste/serieuze media waarbij inhoud primeert.

Daar dit sowieso zal zorgen voor een significante ontregeling van de maatschappij.

 

Het laten doorgaan van een jaarlijkse eigenaarsvergadering in een gebouw moet een medische keuze zijn en mag geen politieke keuze worden.

Op dit moment 2 maart 2020 is er geen reden de jaarlijkse eigenaarsvergadering af te gelasten.

 

Mocht een algemene uitbraak gebeuren lijkt het echter wel opportuun de verantwoordelijkheid te nemen en dit binnen elk gebouw bespreekbaar te maken en de vergadering in vraag te stellen.

Dus wachten op gebod of verbod van de overheid weegt mogelijks niet op tegen het individueel plichtsbesef om te zorgen dat de ziekte zich niet verder verspreid.

Mogelijks is de ziekte niet in te dijken maar belangrijk is de verspreiding zoveel mogelijk en zo lang mogelijk te remmen in de hoop dat gezondheidszorg niet wordt overstelpt met een berg besmettingen in het begin en

nieuwe behandelingen inmiddels kunnen worden uitgewerkt.

 

Wij wachten samen met u de komende tijd de ontwikkelingen af en zullen eventueel een verkorte schriftelijke Algemene jaarvergadering organiseren indien nodig.

 

Onze gezamenlijke verantwoordelijkheidszin maakt dat wij u als syndicus hierin zullen blijven adviseren.

U ontvangt derhalve nog bericht over de vergadering in uw specifiek gebouw.

 

Meer informatie?

– Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.

– Heeft u nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail: info-coronavirus@health.fgov.be

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

Sebastiaan Murre

Syndicus