Brochure OVAM rond het asbestveilig maken van woningen - Original Immo
Brochure OVAM rond het asbestveilig maken van woningen

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een brochure ter beschikking rond het asbestveilig maken van een woning. In veel woningen en gebouwen van voor 2001 zit in diverse materialen nog asbest verwerkt. De OVAM wil burgers informeren over de risico’s ervan en geeft praktisch advies over hoe asbest veilig verwijderd kan worden, wat er met het afval dient te gebeuren etc. Raadpleeg de infobrochure.

Asbestattest bij verkoop

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Daarom wordt in de loop van 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen ouder dan 2001. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest moeten beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

De inventarisatie voor een asbestattest is “niet-destructief”. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen.

Meer info vind je hier.

Bron: OVAM & BIV

Meer informatie beschikbaar bij uw beheersteam.
welkom@oi.be