Basisbankdienst voor VME’s verder verfijnd - Original Immo
Basisbankdienst voor VME’s verder verfijnd

Sinds 31 maart 2024 komen VME’s in aanmerking voor de basisbankdienst. Dat is een belangrijke stap in de strijd – die CIB samen met de syndici voert – om een ordentelijk aanbod aan basic banking voor VME’s te garanderen. Na een eerste evaluatie wordt de basisbankdienst voor VME’s via een nieuwe wetswijziging verder verfijnd. De wetgever komt zo onder meer tegemoet aan de vraag van CIB en Federia om via de basisbankdienst twee rekeningen per VME te garanderen: één voor het werkkapitaal en één voor het reservekapitaal. Daarnaast worden voortaan alle VME’s ondergebracht onder de basisbankdienst voor ondernemingen. Het is nu nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Alle VME’s onder basisbankdienst voor ondernemingen

Met de wetswijziging wordt het onderscheid geschrapt op basis van de toebedeling van aandelen in de statuten aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben.

Bij de eerste inwerkingtreding van de basisbankdienst gold het volgende:

  • Als 75% of meer van de aandelen in de gemeenschappelijke delen zijn toebedeeld aan kavels die geen professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten van de mede-eigendom, dan is de Basisbankdienst voor particulieren van toepassing
  • Als meer dan 25% van de aandelen in de gemeenschappelijke delen zijn toebedeeld aan kavels die een professionele bestemming kunnen hebben overeenkomstig de statuten van de mede-eigendom, dan is de Basisbankdienst voor ondernemingen van toepassing

De wetswijziging maakt komaf met deze verschillende behandeling: alle VME’s zullen na inwerkingtreding onder de basisbankdienst voor ondernemingen vallen, ongeacht de bestemming van kavels in de statuten.

De reden voor deze aanpassing schuilt in de specifieke voorwaarden betreffende de basisbankdienst voor particulieren. Verschillende van die voorwaarden zijn niet compatibel met een doorsnee VME. Wie een spaarrekening heeft waar meer dan €6.000 op staat, valt bijvoorbeeld uit de boot.

Veel VME’s hebben spaarrekeningen van een veel grotere omvang en zouden daardoor niet van de basisbankdienst kunnen genieten. Dat was uiteraard niet de bedoeling. Daarom wordt geremedieerd door alle VME’s onder het toepassingsgebied van de basisbankdienst voor ondernemingen te brengen.

Jammer is wel dat het maximale tarief bij de basisbankdienst voor particulieren een stuk lager ligt (€20 versus meer dan €400 bij de basisbankdienst voor ondernemingen).

Zowel werk- als reservekapitaal

Bij de invoering van de basisbankdienst voor VME’s had die slechts betrekking op één rekening. CIB en Federia wezen er nochtans op dat een VME verplicht over twee rekeningen moet beschikken: één voor het werkkapitaal en één voor het reservekapitaal. Bijgevolg moet de basisbankdienst ook twee rekeningen dekken.

Daar wordt nu aan tegemoetgekomen. Indien een VME beroep doet op de basisbankdienst (omwille van weigeringen in het regulier aanbod) moet de bank twee betaalrekeningen aanbieden.

Inwerkingtreding

De wijzigingen worden van kracht op de 10de dag na publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad. We informeren je vanzelfsprekend wanneer het zover is.

 

Bron: CIB Nieuws 29 mei 2024