Asbest: Vlaanderen voert verplicht asbestinventaris in - Original Immo
Asbest: Vlaanderen voert verplicht asbestinventaris in

In het kader van Asbestveilig Vlaanderen 2040, keurde het Vlaams Parlement onlangs wijzigingen in de wetgeving goed. Deze wijzigingen vormen een kader voor de inventarisatie, het beheer en de verwijdering van asbesthoudende toepassingen. Vlaanderen streeft met het actieplan Asbestafbouw namelijk naar een versnelde afbouw van risicovolle asbesthoudende materialen in gebouwen in Vlaanderen. Het doel is dat er na 2040 geen blootstellingsrisico meer is bij normaal gebruik van een gebouw en dat resterende asbesthoudende materialen veilig beheerd worden.

Volgens schattingen zijn nog zo’n 2,3 miljoen ton aan asbesttoepassingen in en rondom Vlaamse gebouwen aanwezig en ca. 40.000 km aan asbesthoudende ondergrondse nutsleidingen. Gebouwen die dateren van voor het verbod op gebruik van asbest in bouwtoepassingen (2001), en zeker met een bouwjaar vroeger dan 1980, lopen een groot risico op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. De wetgeving voert de verplichting in om een asbestinventaris op te maken voor gebouwen met een risicobouwjaar (met bouwjaar 2000 of ouder)

Aangezien het herkennen van asbest in en rondom gebouwen werk is voor specialisten, heeft de Vlaamse Regering beslist om in de nabije toekomst hiervoor met een erkenningssysteem voor asbestdeskundigen te werken. De asbestdeskundige gaat na welk risico van de aanwezige asbesthoudende materialen uitgaat, welke materialen dienen verwijderd te worden en geeft advies over de juiste verwijdermethodiek. OVAM controleert deze informatie op de volledigheid en ontvankelijkheid en genereert op basis daarvan een asbestinventarisattest.

In eerste instantie zal de verplichting van een asbestinventarisattest bij de verkoop van een woning met bouwjaar 2000 of ouder ingevoerd worden (op heden datum nog niet gekend). Uiterlijk tegen 31 december 2031 moet elke eigenaar, en dus ook verhuurder, beschikken over een geldig asbestinventarisattest voor zijn gebouw(en).

De Vlaamse Overheid streeft met de wijzigingen in de wetgeving naar een versnelde afbouw van risicovolle asbesthoudende materialen.

Tegen 2034 moeten de meest eenvoudig bereikbare risicovolle asbesttoepassingen, zijnde niet-hechtgebonden asbesttoepassingen en asbestcementen buitenschiltoepassingen, worden verwijderd.

Tegen 2040 dienen alle andere asbestproducten die in slechte staat zijn, verwijderd te worden.

De Vlaamse Overheid neemt hierin het voortouw. Bovenvermelde mijlpalen vormen een wettelijke verplichting voor overheidsgebouwen en -infrastructuur. Voor particulieren en private eigenaars geldt momenteel geen verwijderingsplicht, maar de Vlaamse Regering voorziet bijkomende maatregelen indien de beoogde versnelde afbouw onvoldoende blijkt.

Wel dient elke eigenaar voortaan tijdens onderhouds- of renovatiewerken aan een gebouw de asbesttoepassingen weg te nemen die door de werken eenvoudig bereikbaar geworden zijn. Op deze manier wordt vermeden dat asbesthoudende materialen opnieuw ingesloten geraken.

 

Het Original Immo Beheers-team houdt u graag op de hoogte.

Welkom@oi.be