Algemeen Reglement op de elektrische installaties wijzigt op 1 juni - Original Immo
Algemeen Reglement op de elektrische installaties wijzigt op 1 juni

Het laatste jaar werd er tot twee maal toe gesleuteld aan het Algemeen Reglement op de elektrische installaties. Eind 2022 werden nieuwe regels rond laadinstallaties elektrische voertuigen ingevoerd. Met het koninklijk besluit van 5 maart 2023 worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd aan de drie boeken van het AREI. De wijzigingen treden op 1 juni 2023 in werking.

De aanpassing van de definitie van een huishoudelijke installatie is een belangrijke wijziging. De elektrische installaties van gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel zoals bepaald in boek 1 worden voortaan beschouwd als niet-huishoudelijke installaties.

Een overzicht van de wijzigingen en de laatste gecoördineerde versie van de drie boeken van het AREI zijn beschikbaar op de website van de FOD Economie.

De groene tekst van deze versie komt overeen met de wijzigingen die door het koninklijk besluit van 5 maart 2023 werden aangebracht.

Bron: CIB Nieuws 16 mei 2023