31/01/18: minder dan de helft VME’s in orde met registratieplicht syndicus in KBO - Original Immo
31/01/18: minder dan de helft VME’s in orde met registratieplicht syndicus in KBO

Op 31 januari hadden exact 27.837 Verenigingen van Mede-Eigenaars (VME’s) de gegevens van hun syndicus in de KBO geregistreerd (sinds het begin van de registratieverplichting op  1 april 2017). In januari werden er 2.147 nieuwe inschrijvingen geteld. Die cijfers vernamen we via de FOD Economie. Via de registratie kan iedereen via de public search in de KBO nakijken wie syndicus is in welke mede-eigendom.

De VME’s – die reeds op 1 april 2017 ingeschreven waren in de KBO – kregen één jaar de tijd om zich met de verplichtingen in regel te stellen. In totaal zijn er zo’n 76.000 VME’s die aan de inschrijvingsplicht moeten voldoen (waarbij uiteraard ook tal van mede-eigendommen worden beheerd door een niet-professionele syndicus). Op minder dan twee maanden van de deadline, heeft minder van de helft van de betrokken VME’s deze inschrijving in orde gebracht. Stel deze registratie dus niet langer uit en regel dit zo snel mogelijk! Nieuwe VME’s die vanaf 1 april 2017 in werking zijn getreden, alsook syndici die vanaf die datum benoemd werden, moesten zich onmiddellijk in regel stellen.

Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, en desgevallend de syndicus van de deelvereniging moeten vermeld worden in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon is. Het gaat niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO, maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving van de VME. De tekst van het KB die alle formaliteiten vermeldt, kan je hier nalezen. Bekijk ook de site van de FOD Justitie.

Alle (bestaande en nieuwe) VME’s moeten hun syndicus laten registreren in de KBO. In de praktijk betekent dit vaak dat de syndicus dit zelf doet, hij wordt immers belast met het beheer van de VME. Als in een bestaande VME een nieuwe syndicus wordt aangeduid, moet de oude worden stopgezet in de KBO en de nieuwe ingeschreven worden (wijziging van syndicus). De inschrijving in de KBO kost 87 euro per VME. De syndicus kan dit bedrag doorrekenen aan de VME’s.

Bron: BIV

 

Het Original Immo Beheersteam deed echter al reeds medio vorig jaar alles voor zijn bestaande klanten (!)