2021: nieuw(s)jaarswensen - Original Immo
2021: nieuw(s)jaarswensen

Beste mede-eigenaars,

 

Het Original Immo Beheersteam wenst u alle sinds toe dat al uw goede voornemens dit jaar mogen vervuld worden in deze wereld van verandering.

Ook dit jaar staan er weer flink wat verschuivingen op het programma en een kleine greep uit de vastgoedwereld;


Digitaal vergaderen in appartementsgebouwen wordt de norm

Een mede-eigenaar zal voortaan en voor altijd ofwel fysiek ofwel vanop afstand aanwezig kunnen zijn op een algemene vergadering.

De deelname aan een algemene vergadering via Zoom, Teams-meetings, of andere digitale kanalen is aldus een feit.

De nieuwe wetgeving van Justitie van 20 december 2020 voorziet in structurele aanpassingen waaronder digitale eigenaarsvergaderingen.

Met een eenvoudige smarttelefoon kan men hier al aan mee doen.

Verder voorziet de wetgeving in de aanbeveling de eigenaarsvergaderingen 2021 uit te stellen naar 2022 maar mogelijks lijkt het nuttig toch een (kort) digitaal contactmoment te voorzien.

Gezien het Coronavirus zal dus de eigenaarsvergadering 2021 digitaal worden gehouden waarna dit ook de norm zal worden.

Mocht u geen PC of Smartphone hebben zal vanaf de eigenaarsvergadering 2022 er een mogelijkheid bestaan in een soort hybride vergadering (waarbij enkel mede-eigenaars zonder PV deels fysiek aanwezig zijn op ons kantoor).

Hierover later meer nadat onze sector dit heeft onderzocht.

Stroomfactuur

Door het verdwijnen van het exclusief nachttarief zien bijna 150.000 gezinnen hun stroomfactuur in 2021 gevoelig stijgen. Voor gezinnen die verwarmen met accumulatoren, stijgen de distributienettarieven volgend jaar gemiddeld met 113 euro.

Het uitsluitend nachttarief voor elektriciteit en het daarbij horende speciaal voordeeltarief wordt afgebouwd. Dat betekent dat de distributienettarieven voor die groep consumenten fors omhoog gaan. Om de pil wat te verzachten, wordt de verhoging gespreid over acht jaar. Er zijn momenteel iets minder dan 150.000 exclusief nacht-klanten in Vlaanderen.

 

Nieuwe huizen moeten “bijna energieneutraal” zijn

De energie-eisen voor nieuwe huizen in Vlaanderen worden opnieuw strenger. Nieuwe woningen moeten voortaan “bijna energieneutraal” zijn: hun E-peil mag nog maximaal E30 bedragen.

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning. Het werd de voorbije jaren stelselmatig verstrengd. In 2006 stond het maximale E-peil nog op E100, in 2008 werd dat E80 enzovoort tot vorig jaar E35. Nu wordt dat dus E30.

Het strengere E-peil geldt voor bouwaanvragen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend.

 

Strengere sancties bij ontbreken van rookmelder in woning

Vanaf 2021 worden schendingen van de rookmeldersverplichting strenger gesanctioneerd in Vlaanderen. Wie geen rookmelder(s) in zijn woning heeft, riskeert voortaan dat zijn woning ongeschikt verklaard wordt.

Sinds 1 januari 2020 moeten alle woningen in Vlaanderen een rookmelder of branddetectiesysteem hebben. De verplichting geldt zowel voor huurwoningen als voor woningen die de eigenaar zelf bewoont.

 

Btw op afbraak en heropbouw

De Vlaamse sloop- en heropbouwpremie wordt verlengd tot eind 2022, en verhoogd van 7.500 naar 10.000 euro. De federale btw-verlaging voor afbraak en heropbouw, van 21 naar 6 procent, wordt op 1 januari uitgebreid naar het hele land, maar die verlaging geldt niet voor alle woningen. Enkel wie niet in aanmerking komt voor de federale btw-maatregel kan vanaf 2021 van de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie genieten. Zo werken beide systemen aanvullend op elkaar, is te horen op het kabinet van bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir.

 

Stookolieketels niet langer toegelaten bij nieuwbouwprojecten

Bij bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, mag vanaf 2021 geen gebruik meer worden gemaakt van stookolieketels. Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties moet vanaf 2021 gekozen worden voor een andere energiedrager dan stookolie. Dat besliste de Vlaamse regering. De maatregel komt er als gevolg van de Europese Ecodesign-verordening van 2015, die de minimumvereisten voor nieuwe verwarmingstoestellen verhoogde.

 

Terugdraaiende teller voor zonnepanelen

Wie in 2021 in Vlaanderen zonnepanelen plaatst, kan geen aanspraak meer maken op de terugdraaiende teller. Er komt wel een investeringspremie om het plaatsen van pv-installaties aan te moedigen.

Het principe van de terugdraaiende teller verdwijnt voor alle installaties die worden gekeurd na 1 januari. Dus ook wie in de laatste weken van 2020 nog snel zonnepanelen plaatste, maar ze niet meer gekeurd kreeg, hoeft niet meer te rekenen op het principe van de terugdraaiende teller.

Eigenaars van zonnepanelen kunnen elektriciteit die ze niet direct verbruiken weer in het stroomnet injecteren. Doordat de elektriciteitsteller terugdraait, kunnen die overschotten opgesoupeerd worden op momenten dat de zon niet schijnt. Ze worden dus niet meegerekend in de factuur. Omdat die eigenaars op die manier het stroomnet dubbel gebruiken, dienden ze wel al enkele jaren een specifiek nettarief – een prosumententarief – te betalen.

 

Distributienettarieven elektriciteit

De distributienettarieven voor elektriciteit, die een groot deel uitmaken van de energiefactuur, dalen in 2021 opnieuw. Dat heeft de Vlaamse energieregulator Vreg beslist. Voor aardgas is er een lichte stijging. Eigenaars van zonnepanelen betalen ook wat extra.

De distributienettarieven zijn de tarieven voor de aanleg en het onderhoud van de netten voor het vervoer van elektriciteit en aardgas en voor de daarbij geleverde diensten. Ze maken een groot deel uit van eindfactuur: 34 procent van de totale elektriciteitsfactuur en 25 procent van de totale aardgasfactuur.

Voor een gemiddeld gezin dalen de distributienettarieven in 2021 gemiddeld met 16 euro per jaar, of een daling met 4 procent. Voor aardgas komt er jaarlijks 2 euro bij.

 

Sociale energietarieven stijgen

De sociale tarieven voor energie gaan op 1 januari 2021 omhoog. Het sociaal tarief voor elektriciteit stijgt met 10 procent (enkelvoudige en tweevoudige tarieven) en dat van aardgas wordt 15 procent duurder, zo bepaalde de energiewaakhond CREG.

De sociale tarieven zijn de laagste tarieven op de markt. Ze worden toegekend aan personen of gezinnen die genieten van bepaalde tegemoetkomingen, zoals bijvoorbeeld personen met een handicap of mensen met een leefloon.

 

Wij beheren graag uw toekomst.

 

Vragen?

Welkom@oi.be